Techstep har nå blitt re-sertifisert som Miljøfyrtårn i tre nye år.

 

Techstep jobber kontinuerlig for å gi et helhetlig miljøvennlig avtrykk gjennom våre systemer, prosesser, og ikke minst hvordan våre egne ansatte jobber. Vi har fokus på hvordan vi kan tilby våre kunder miljøvennlige alternativer i våre leveranser, og vi stiller krav til våre partneres miljøprofiler. Gjennom de forskjellige kriteriene i Miljøfyrtårnsertifiseringen arbeider vi med et utvidet miljøbegrep, som også innbefatter viktige områder som arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport og avfallshåndtering.

Ett av de viktigste målene våre, og noe av det vi er mest stolte av har vært arbeidet som er gjort rundt direkteleveranser fra distributør. Dette er noe vi har jobbet med over lang tid, og vi har nå kommet dit at 100% av alle våre hardwareleveranser går gjennom grønne bud eller Bring. Dette sparer miljøet for store mengder unødvendig emballasje i forbindelse med ompakking på våre lokale lager og gjennom kutt av ett transportledd gir dette raskere levering ut til kunden.

Fokus framover blir å forlenge levetiden på produktene vi selger der vi ikke bare tar imot brukt utstyr og bytter ut med nytt, men sikrer sikker sletting av data og gir produktet videre livsløp i inn- og utland.

Økt levetid gir reduserte utslipp, lavere kostnader og er derfor grønn teknologi i praksis.