Meld deg på høstens digitale event 21. oktober fra klokken 09:00-11:00
Vi bygger videre på fjorårets suksess, og inviterer deg til å bli med, når vi inviterer kunder, partnere, næringslivsledere til samtaler rundt den moderne mobile arbeidsplassen. 

Join the deskless revolution!

Når enhver virksomhet - uansett bransje eller størrelse - aktivt må forholde seg til økt teknologibruk for å lykkes, settes både ledere og ansatte på helt nye prøver.
Basert på utviklingstrekk og erfaringer som er høstet gjennom det siste annerledesåret, tar vi for oss hva som skal til for å sikre økt konkurransekraft í kampen om kundene og de rette ansatte i fremtidens mobile arbeidsliv.

Overordnet agenda for dagen

Del 1: I fremtiden er alle virksomheter IT-virksomheter. Hvordan skal vi håndtere det? Greier vi omstillingen? Og i hvilken grad har det siste året egentlig gitt oss en smak på fremtiden?
Makrobildet og trender. Næringslivsleder og eksperter deler erfaringer og viser sin agenda fremover.

Del 2: Hvem, hva, hvordan? - Selskapene som viser vei ved hjelp av Managed Mobility Services. 
Kundehistorier, innsikt og inspirasjon.

Del 3: Når IT-investeringer, kundetilfredshet og fornøyde ansatte blir én og samme sak.
Konkrete verktøy og metoder for gjennomføring. Vi lanserer Techsteps nye Managed Mobility Services MasterClass-serie.


Meld deg på Mobilitetsforum 2021