Hvordan planlegge et sikkert og bærekraftig livsløp for mobilt utstyr og teknologi i offentlig sektor? Hva skal til for å sikre full utnyttelse av anskaffelsene? Hør erfaringene fra Statnett, Techstep og Apple og få råd om hvordan komme i gang med mobil effektivisering i praksis.

Norske kommuner og offentlige forvaltning får en stadig viktigere rolle i samfunnet. For å løse morgendagens utfordringer, enten det handler om å effektivisere eget arbeid eller tilby bedre tjenester, spiller anvendelse av mobil teknologi en nøkkelrolle. Smart planlegging av hvordan ulike enheter anskaffes og håndteres av både arbeidsgiver og sluttbruker gjennom utstyrets livssyklus, bidrar til betydelig modernisering og økt verdiskapning. 

Anskaffelse av mobile enheter og tjenester reiser imidlertid også en rekke sentrale spørsmål. Hvordan skal data på tusenvis av mobiltelefoner håndteres sikkert? Hva må til for at mobile enheter og apper kan administreres effektivt? Hva skal de mobile enhetene brukes til, og hvilke apper behøves for at de skal effektivisere hverdagen for ulike brukergrupper? Og hva med håndtering av utstyret etter bruk fra et miljøperspektiv? Dette er noen av temaene vi ønsker å bidra til å besvare i vårt webinar for beslutningstakere i offentlig sektor. 

På webinaret vil Statnett dele erfaringer og resultater fra anvendelse av mobilt utstyr og apper. Techstep vil gi råd om verdien av å tenke mobilitet som en helhetlig og bærekraftig tjeneste fra A til Å, mens Apple deler inspirasjon og kunnskap om hvordan man kan planlegge for å sette egne ansatte og innbyggeres personvern i høysete, samtidig som viktige offentlige data sikres.