Kreativ med digitale læringsverktøy

La barna få oppleve digitale verktøy, sammen med andre barn, i en skapende prosess.

Techstep Education tilbyr både hardware og applikasjoner, samt implementering, 

opplæring og support.

 

 

Barn i barnehagealder skal bli bevisst hvordan de bruker digitale verktøy, både ovenfor andre barn og eget bruk. For å ta i bruk digitale verktøy i barnehagen krever det at personale har nok kompetanse. De må ha kunnskap om kildekritikk, opphavsrett og personvern og ikke minst hvordan bruke verktøyene på en pedagogisk og læringsfremmede måte.

Vi tilbyr et helhetlig konsept som forsikrer at barnehagen får størst utbytte ved innføring av ny og moderne teknologi. Konseptet inneholder opplæring, iPad og applikasjoner, drift og support.

konseptbhg

Kom i gang med digitale verktøy i din barnehage

Lek og kreativitet er lik læring

Techstep bidrar med verktøy, ressurser og support for barnehagen rettet mot de eldste barnehagebarna. Vårt opplegg for barnehager er basert på skolekonseptet, men det er enklere og understøtter i større grad pedagogisk fundert lek.

1-3

Lek

Et rikt og fullverdig leke- og læringsmiljø. Lek er nøkkelen til læring. Barn er undrende, utforskende og søker mening i alt de gjør. La barna få muligheten til å stille spørsmål, løse problemer, samarbeide og tenke kreativt. Gjennom leken stimuleres både sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter. Ferdigheter som barnet trenger senere i livet.

3

Kreativitet

Inspirer til kreativitet og gjør barna i stand til å uttrykke seg og skape på mange ulike måter​. Barn lærer med hele kroppen. De former, bruker materialer og verktøy til å bli kjent med den fysiske verden som omgir dem. Barn bør få muligheter til å utforske kreativitet og skaperglede på egne premisser.

2-2

Læring

Lek er en viktigst strategi for læring og en av de viktigste måtene små barn får grunnleggende kunnskap og ferdigheter på. Utvikling og læring er komplekse og helhetlige, og likevel kan ferdigheter på tvers av alle utviklingsdomener oppmuntres gjennom lek, inkludert motoriske, kognitive og sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Planlegging og opplæring av personalet

 

I samarbeid med ledelsen utformer Techstep en utviklingsplan tilpasset deres barnehage. Dette for å forsikre at barnehagen får den pedagogiske tilnærmingen de trenger i planleggingsprosessen ved implementering av ny teknologi.

opplæringen har Techstep fokus 

  • Språkutvikling med digitale verktøy  
  • Opphavsrettkildekritikk og personvern
  • Skaperglede, lek, kreativitet og læring 

 

iPad og apper

Techstep tilbyr iPad og bidrar med forslag til applikasjoner for å komme i gang. Vi forsøker å identifisere apper som understreker våre grunnverdier i konseptet: lek, kreativitet og læring.​

Barnehagen bestemmer selv om de vil lease eller kjøpe iPadene og tilbehør. Vi har fleksible ordninger hvor barnehagen kan få all hardware, software og tjenester inkludert til en gunstig pris per enhet per måned.

Drift og support

Techstep tilbyr full teknisk support og driftet MDM (mobile device management).

Vi sørger for livssyklushåndtering av enhetene, inkludert sikker sletting og miljøretur gjennom vårt eget program ECOsafe.

Vi hjelper også barnehagen med å sette opp systemer for å kommunisere internt og med foreldrene.

Barnehagepakke - iPad

Velger du å bruke iOS i læring, gjør du det mulig for alle barn å oppleve en inspirerende barnehagehverdag. Vår løsning gir deg en komplett tjeneste med forutsigbar kostnad per enhet, priset per måned.

Vi leverer:

  • iPad med beskyttelse
  • Driftet Mobile Device Management
  • Opplæring og kom i gang-hjelp
  • Support
  • Apple School Manager for automatisk oppsett og utrulling
  • Finansiering

Vil du vite mer om bruk av iPad i barnehage?

Les mer om Techstep og utdanning

Kreativ i barnehagen med Techstep

Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg videre med å velge rett løsning for din barnehage.