Hvordan legger dere til rette for digital praksis i barnehagen?

Techstep søker etter en barnehage som vil være pilot for vårt barnehageprosjekt -iPad som verktøy i barnehagen.
Søknadsfrist er 29. oktober. 

 

iPad som læringsverktøy

 

Mange skoler i dag bruker iPad som læringsverktøy for å fremme elevenes læring. Men hva med barnehagen? Hvordan bruker barnehagene teknologi for å fremme læring og utvikle nye ferdigheter? Bruker barna teknologi i utforskning og lek? Får de mulighet til å lære om teknologi og skape noe gjennom digitale uttrykksformer?

 

Hva Techstep tilbyr

Et helhetlig konsept som implementerer digitale verktøy i barnehagen. Vi prosjektstyrer implementeringen, og ivaretar alle elementer for å få et suksessfull prosjekt.

Dette består av:

 • Strategisk planlegging og kartlegging.
 • Opplæring av personell
 • Modellering ute i avdelingene
 • Forslag på applikasjoner og læringsopplegg
 • iPader med deksler og tilbehør
 • Styringsverktøy som ivaretar utrulling og drift av iPadene
 • Drift og support gjennom hele piloten
 • Oppfølging og etter-opplæring

Hva Techstep forventer

 • En barnehage som har et brennende ønske om å utvikle seg med digitale verktøy
 • Motiverte ansatte som er læringsvillige
 • En eller flere «storbarns» avdelinger som kan virke egnet.
 • En fast kontaktperson som er ansvarlig for piloten hos barnehagen
 • Følge fastsatt opplegg og opplæring
 • Være med på å monitorere og følge utviklingen

Piloten vil vare 1 år.