Norske virksomheters evne til å skape vekst og konkurransekraft utenfor det tradisjonelle kontoret har aldri vært viktigere. Nå samler Techstep bransjeledere som vil gi et høyst aktuelt innblikk i hvor vi er på vei og hva som skal til for å lykkes i fremtiden.


Omstilling, digitalisering og anvendelse av teknologi har alltid vært på agendaen, men i mange bedrifter har gjennomføringskraften uteblitt – frem til annerledesåret 2020, der omstillingsevnen til et mobilt arbeidsliv for mange ble et “være eller ikke være”.

borge_astrup_Techstep
«Vi lever i en fantastisk spennende tid! Den digitale transformasjonen skyter fart overalt, og stadig flere jobber mer både mobilt og på farten. Dette gir effektivitetsgevinster som alle bør unne seg. Tiden er kommet for at alle bedrifter gir sine ansatte både fordeler og gleder ved fri mobilitet!»


Børge Astrup, Konserndirektør


Enkelte virksomheter måtte hente inn flere års etterslep for å overleve, mens andre måtte fremskynde kommende års investeringsplaner for å gripe nye mulighetene som åpnet for enda raskere vekst.

Alle hadde det til felles – uansett bransje eller størrelse – at når en organisasjon plutselig må forholde seg aktivt til økt bruk av ny teknologi for å lykkes, møter både ledere og ansatte helt nye utfordringer.

Meld deg på Mobilitetsforum 2021

Derfor blir Techsteps Mobilitetsforum 2021 den 21. oktober en så viktig arena. Hit kommer noen av norsk næringslivs absolutte tungvektere fra teknologibedrifter, industriselskaper og bransjeorganisasjoner for å dele inntrykk, utviklingstrekk og erfaringer de har høstet gjennom det siste året. Mobilitetsforum er en arena der vi deler innsikt og kunnskap om hva som skal til for å sikre økt konkurransekraft í kampen om de mest lønnsomme kundene og de best kvalifiserte ansatte i fremtidens mobile arbeidsliv.

 

MF_workingmobile-1
På Mobilitetsforum vil vi også se på hvordan ledere og organisasjoner håndterer den nye fremtiden hvor enhver bedrift – så å si uansett bransje og nedslagsfelt – er en IT-virksomhet. I hvilken grad har det siste året egentlig gitt oss en smak på fremtiden, hvordan ser makrobildet ut fremover, og hvilke trender ser næringslivsledere og eksperter at virksomheter må ta høyde for på kort og lang sikt?

Samtidig får vi møte selskaper som ligger langt fremme i løypa og kan vise vei gjennom sin bruk av Managed Mobility Services – midt i blinken for deg som vil høre konkrete kundehistorier, få innsikt fra faktiske cases og inspirasjon til satsinger i egen organisasjon.

I tillegg til alt dette kommer det også aktører som forteller om hvordan IT-investeringer, kundetilfredshet og fornøyde ansatte kan gjøres til én og samme sak. Denne delen av eventet kommer komplett med håndfaste verktøy og konkrete metoder for hvordan man implementerer løsningene og driver gjennom endringene som behøves – herunder en lansering av Techsteps nye Masterclass-serie om Managed Mobility Services!

Kort oppsummert er dette altså to timer som enhver fremtidsrettet og ambisiøs organisasjon absolutt bør få med seg. Klikk her for å melde deg på i dag.

 

Meld deg på mobilitetsforum 2021