Er din bedrift blant dem som fremdeles kjøper Apple-produkter til de ansatte kontant fremfor for å anskaffe disse nødvendige arbeidsverktøyene som en tjeneste? Vi mistenker at én årsak kan være at man har for lite kunnskap om fordelene ved å tenke nytt. Her vil vi utdype tre viktige områder som virksomheter ofte vektlegger ved innkjøp av nytt mobilt utstyr: Økonomi, miljø og bærekraft.

Tre fordeler med mobil-leasing:

Økonomi  |  Miljø  |  Bærekraft

For vår tids ansatte kan kontoret skifte form og plassering flere ganger om dagen. Vi er mange som for eksempel henter frem vår iPhone eller iPad hyppig både i jobb- og privatsammenheng, og aldri har vi vel vært mer kresne når det kommer til å ha det siste innen teknologi – fort!

Høye krav til mobile enheter kan være krevende for arbeidsgiverne

Denne utviklingen er noe av det som gjør det krevende for arbeidsgivere å utstyre sine ansatte med de mobile enhetene de behøver og ønsker seg. En annen faktor er at vi jobber så mye mobilt at ansatte må få riktig utstyr til å kunne utføre jobben sin så effektivt som mulig, uansett hvor de befinner seg. Gitt at den tekniske utviklingen går stadig fortere, med korte intervaller mellom lansering av nye modeller, er det ikke uvanlig at bedrifter anskaffer nye mobile enheter før de gamle egentlig har «gjort jobben».

Tre fordeler med å anskaffe Apple-produkter som en tjeneste

Det å kjøpe Apple-enheter til selskapet direkte fra en leverandør og betale dem mer eller mindre kontant er fremdeles det vanligste når ansatte behøver nytt utstyr. Men det er flere årsaker til at denne fremgangsmåten ikke alltid er det beste alternativet. Ja, vi vil faktisk gå så langt som til å si at det er betydelig flere fordeler forbundet med å kjøpe dem som en tjeneste heller enn å betale kontant.

1. Miljø

Vi tror at selskaper flest har et skap eller to mer eller mindre fullt av iPader, iPhoner eller andre mobile enheter som de ikke lengre benytter. Det er slett ikke uvanlig at disse blir liggende å samle støv når resten av utstyrsparken oppgraderes.

Hvis bedriften heller kjøper Apple-enheter som en tjeneste fra oss i Techstep, tar vi dem tilbake etter leieperioden og tar hånd om dem på trygt og miljøvennlig vis. Da blir innholdet slettet på sikkert vis før de sendes til enten gjenbruk eller resirkulering. Vi garanterer trygg håndtering av hele enhetens livssyklus, fra anskaffelse til utrangering.

2. Økonomi

Det at noen enheter ender sitt liv som «skapmat for hybelkaniner», bringer oss til neste fordel forbundet med å kjøpe dem som en tjeneste: En av de absolutt viktigste årsakene til at den gamle anskaffelsesformen består, er at bedrifter tror det er billigst sånn. Men selv om det er lett å tro at en langsiktig leieavtale vil innebære høye månedlige regninger, er faktum at det ender opp med å bli mye rimeligere.

La oss si at du har kjøpt iPhones til alle dine ansatte. Det er ikke til å komme forbi at det er dyrt å kjøpe disse kontant, og hvis de i tillegg havner i et skap lenge før de burde, er det et tap ikke bare for miljøet, men også for økonomien.

Les “Derfor er Mac billigere enn PC for bedriften”

Når du velger å kjøpe mobilt utstyr som en tjeneste fra oss i Techstep, betaler du altså alt i form av en fast månedspris isteden. Det forsterker bedriftens likviditet, og frigir kapital som bedriften kan benytte til andre investeringer som kanskje også behøves. Fremfor alt påvirkes kostnaden for din bedrift av at vi tar den vanligvis betydelige bruktverdien av Apples utstyr med i regnestykket: Det betyr, forenklet sagt, at den verdien din iPad eller iPhone fortsatt vil ha når du om to-tre år skal levere den tilbake, trekkes fra kjøpesummen nå. Deretter regner vi det resterende om til den månedlige summen som din bedrift skal betale. For store selskaper med mange mobile enheter, kan dette bety riktig store beløp på den berømte bunnlinjen. 

3. Bærekraft gjennom hele den mobile livssyklusen

Som tidligere nevnt tar vi som Managed Mobility Service-leverandør (MMS) hånd om hele den mobile livssyklusen, fra anskaffelse til avhending. For våre kunder betyr det ikke bare lavere kostnader, det gir også økt sikkerhet, full oversikt på hvilket utstyr den enkelte ansatte har, sterkere miljøprofil for bedriften, og en god brukeropplevelse for de som behøver det mest – bedriftens ansatte.

Vi i Techstep bistår dere gjerne i å modernisere og finansiere den mobile livssyklusen ved hjelp av de MMS-tjenester og mobile Apple-produkter som passer din bedrift og dine ansatte aller best!

Les mer om Apple in business på vår partnerside