Apper og mobilteknologi bidro til at Equinor-ansatte ferdigstilte det gigantiske og komplekse oljefeltet én måned før tiden. Johan Sverdrup er et skoleeksempel på digitalisering og innovasjon i praksis, som mange yrker på land også kan lære av. Ikke minst handler det om endringsledelse.

160 kilometer ut i Nordsjøen fra Stavanger ligger det nye olje- og gassfeltet Johan Sverdrup. Feltet ble åpnet i begynnelsen av oktober 2019, i god tid før opprinnelig planlagt. Kun Ekofisk og Statfjord er større. Deler fra mer enn 30 fabrikasjonssteder over hele kloden er satt sammen midt ute i Nordsjøen. En rekke digitale løsninger var en avgjørende årsak til at feltet åpnet før tiden. 

 

Det er mange grunner til å berømme menneskene i Equinor når et slikt gigantprosjekt blir ferdig før planlagt tid. Ikke bare reflekterer det en fantastisk organisasjon som evner å håndtere enorme prosjekter på en stadig bedre måte; når Equinor øker lønnsomheten er vi alle vinnere.

Det Equinor har fått til langt til havs peker frem mot hva for eksempel helsearbeidere, lærere, sjåfører butikkmedarbeidere og håndverkere kan oppnå inne på land.

Det ventes at staten vil få 900 milliarder kroner i inntekter fra feltet de neste 50 årene. Dette er mye penger, for eksempel nok til å drifte alle norske grunnskoler i mer enn 11 år. Så kommer alt det andre bedrifter kan lære om digitalisering og innovasjon i praksis: Det Equinor har fått til langt til havs peker frem mot hva for eksempel helsearbeidere, lærere, sjåfører butikkmedarbeidere og håndverkere kan oppnå inne på land.

Dette har digitalisering betydd

Hvordan har de klart alt dette? Erfaring fra tidligere felt er selvsagt viktig. Nå går alle de fast ansatte og sentrale leverandører rundt med en iPad. Jeg blir varm om hjertet av å høre at mobilteknologi har bidratt til mer enn en måneds tidsbesparelser – på det som er den aller største og mest kompliserte konstruksjonen satt sammen på norsk sokkel.

Til Stavanger Aftenblad sa Anders Opedal, som er konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, at selskapet har tatt modige beslutninger om bruk av ny teknologi og digitalisering som de drar fordeler av nå.

Nå går alle rundt med en iPad der de for eksempel kan få tegninger rett opp på skjermen, istedenfor å gå til arkivet for å hente dem. «Dette har spart oss for minst én måneds arbeid i gjennomføringsfasen,» sa Opedal. 

Apper som sparer tid og forbedrer jobben

Jeg tok nylig en prat med Werner Myrvang og Tor Tønnessen, som begge jobber med mobilteknologi, apper og digitalisering i Equinor. De forteller at blant appene som har betydd aller mest i tidsbesparelser, er en app for arbeidstillatelser.

Med iPad får de ansatte arbeidsordrene distribuert direkte til seg. De finner raskere frem til hvor de skal gjøre jobben, hvordan de skal gjøre den og får raskere og mer presis registrert det ved å bruke iPadens kamera og brukervennlige funksjoner.

Mer enn tretti apper har vært brukt under bygge-, installasjons- og oppstartsfasen. På et svært oljefelt er det ofte langt fra boligkvarterene, til kontrollrom, til fysisk arbeidssted og til kantina. Dersom oppgavene skulle blitt løst på samme måte som før, ville mye tid gått bort i venting og fysisk bevegelse. Med iPad får de ansatte arbeidsordrene distribuert direkte til seg. De finner raskere frem til hvor de skal gjøre jobben, hvordan de skal gjøre den og får raskere og mer presis registrert det ved å bruke iPadens kamera og brukervennlige funksjoner.  

Men ikke alt handler om effektivisering. Det finnes også transformasjon og innovasjon via iPad og bruk av apper. Johan Sverdrup finnes som en digital tvilling, noe som har stor praktisk betydning: Med 3D og Augmented Reality (AR) kan medarbeiderne enklere se hvordan en oppgave skal utføres, og kontrollere om ting er gjort i henhold til tegningene. Over 30.000 endringer ble gjort på Johan Sverdrup med støtte fra 3D/AR.

(Visste du forresten at Equinor er en av landets største og mest populære IT-arbeidsplasser, og at deres leder Åshild Hanne Larsen nylig ble kåret til årets IT-direktør i Europa?)

Credit-Ole_Jørgen_Bratland-Copyright-Equinor-OJB

Ekspressfart fra utviklere til brukere

Dette er bare et lite utsnitt av hvordan medarbeiderne på Johan Sverdrup har dratt nytte av iPad og apper. Mer enn 30 apper har vært i bruk under byggeprosessen. Disse appene – såkalte Enterprise apps – er vanlig tilgjengelige apper. Noen av dem er utviklet av Equinor selv, andre på oppdrag av Equinor av tredjepartsaktører, som f.eks Bouvet.  

Ved å standardisere på iPad (Mini) og iOS har Equinor også høstet andre gevinster, blant annet mindre kompleks app-utvikling, bedre sikkerhet og bedre brukeropplevelser enn ved å velge andre eller flere alternativer.

Før ansatte får tatt i bruk appene, spiller vi i Techstep også en rolle. Vi tester appene for ting som for eksempel sikkerhet og distribusjonsfunksjonalitet. Når appene er klarert, sender vi dem sømløst og direkte ut til hver enkelt iPad. Vi står også for alt av oppdateringer og drift av iPadene gjennom såkalt MDM – Mobile Device Management – i det vi kaller for App Management og App Advisory, basert på Equinors sikkerhets- og funksjonalitetskrav.

Flere kan lære av Equinor

Innledningsvis nevnte jeg ulike yrkesgrupper. Én ting de har til felles med de tusenvis av menneskene som har satt sammen Johan Sverdrup, er at arbeidet deres ikke er digitalt. Det er når de håndterer fysiske ting og faktiske mennesker at de skaper verdi. Ekte arbeid, vil mange si.

En annen ting de har til felles, er at digitale løsninger historisk har gjort altfor lite for å forbedre hvordan de utfører oppgavene sine. Mye av årsaken er nok at laptoper er dårlig egnet til å «drasse med seg» for sykepleiere, piloter, elektrikere og andre som stort sett alltid jobber utenfor kontoret. På Johan Sverdrup har medarbeiderne fått laget en egen brystlomme til iPaden, som igjen er beskyttet i et skall (cover) for å oppfylle de strenge sikkerhetsbestemmelsene på sokkelen.

Når Equinor kan vise til fantastiske resultater, er den grunnleggende årsaken ikke at de har klart å skape gode apper. Nei, apper er faktisk forbløffende enkle å skape, og mange av de beste er hyllevare som alle kan kjøpe og ta i bruk. Suksessen i Equinor bygger derimot på deres dype innsikt i at det hele begynner med en grunnleggende innovasjonsforståelse og gjennomgående fokus på endringsledelse. 

Når mennesker som ikke før har hatt gode digitale hjelpemidler, skal gjøre jobben sin raskere, sikrere og bedre, handler endringsledelse om å involvere brukerne og fagforeninger deres.

iPaden er ikke bare med de ansatte rundt på Johan Sverdrup. De tar den også med seg hjem, hvor den blant annet brukes til opplæring. Samtidig følger mange med på utviklingen på sine områder når de er hjemme og har fri. Dette har gitt ansatte økt følelse av tilhørighet og ansvar, sier Tor Tønnessen.

Han sier dessuten at den nye måten å jobbe på har betydd mye for å øke sikkerheten. Kompetanseheving, kommunikasjon og tilgang til presis status og oppdatert informasjon fra alle brukerne er viktig for å forebygge ulykker.

 

Interessert i å lese flere historier om hvordan mobilitet og digitalisering kan gjøre arbeidsplassen mer attraktiv, mer effektiv og sikrere? Abonnér på vår blogg