Har du lurt på hvorfor selv små varer du bestiller på nett gjerne ankommer i store esker? Her er de viktigste årsakene til at det blir sånn – og hvorfor det ikke er så dumt for miljøet som man lett kan tro.


For oss i Techstep er miljø og bærekraft et område hvor vi aldri sier oss fornøyd. Én sak vi får mange spørsmål om, er noe du kanskje har opplevd selv: Varen du bestilte på nett – for eksempel en mobiltelefon – blir levert i en eske som kunne rommet kanskje både én og to telefoner til, og ennå hatt plass til overs.

Det er lett å lure på hvorfor det skal være nødvendig å bruke så mye papp og transportere så mye luft, men ifølge innkjøpssjef Ole Eek i Techstep er ikke dette så uheldig for miljøet som enkelte tror:

– Jeg skjønner godt at noen synes dette er rart, og jeg kan forsikre alle om at vi jobber kontinuerlig med våre leverandører og distribusjonspartnere for å gjøre dette så optimalt og miljøvennlig som mulig. Når det er sagt, skjer dette fordi vi hele tiden må ta hensyn til svært mange forhold i våre transportløsninger, sier Eek.

emballasje_Techstep
Lik roboter som spiller tetris

Varene som sluttbrukere får fra Techstep, pakkes med stor grad av automatisering på robotlageret til vår distributør – noe som også blir enklere og mer miljøvennlig når eskene er av standardisert størrelse. Eskene er tilpasset det gjennomsnittlige plassbehovet for produktene som sendes ut fra lageret, forteller Eek.

– Når varene er pakket, blir esken varmebehandlet slik at det lille av plast den er pakket i, trekker seg sammen rundt varen. Dette handler altså også om at produktet skal kunne transporteres trygt og med minimal risiko for skade, og større pakker gir bedre beskyttelse enn små, sier han.

Dette reduserer altså risikoen for at et produkt går i stykker under transport, og det har faktisk både miljømessige og økonomiske fordeler. Ikke bare slipper man frem-og-tilbaketransport av et skadet produkt, men siden produktenes miljømessige påvirkning gjerne er større enn emballasjen, gir det en miljøgevinst at man slipper å produsere et produkt til erstatning for et som går i stykker.

Lager


– Samtidig er det et spørsmål om optimal kapasitetsutnyttelse av paller, containere, lastebiler og andre forhold, og det kan være enklere når mange pakker er av samme størrelse. Her foretar datamaskiner avanserte beregninger for å balansere ulike hensyn og situasjoner opp mot hverandre. Det kan sammenlignes litt med når vi mennesker spiller Tetris, bare at maskinene kan gjøre det i mange dimensjoner og på mange ulike brett samtidig, sier Eek.

Bruker resirkulerbare materialer
Nordmenn er heldigvis veldig flinke til å resirkulere, og det gjelder særlig papp og papir. SSBs publikasjon «Avfallsregnskapet» fra februar 2021, kunne fortelle at i 2019 ble hele 715.000 (av 730.000) tonn papir, papp og kartong resirkulert. Det tilsvarer en resirkuleringsgrad på over 97,9 prosent, og dette ønsker Techstep å støtte opp om:

– Våre forsendelser går ut i bølgepapp av 100 prosent fornybart materiale, fremstilt av norske produsenter. Det er viktig for oss, og noe vi tror kundene setter pris på, sier Eek.

– Dette gjør emballasjen miljøvennlig, og det skader ikke at den samtidig er lett å påføre all nødvendig forsendelsesinformasjon, at den er lett for kundene å åpne, og at den gjør det mulig å besørge varetransporten med minst mulig bruk av teip eller plast. Men som tidligere poengtert er altså dette med forsendelsesemballasjen noe vi jobber med kontinuerlig. Vi er ikke ferdige med dette arbeidet, understreker han til slutt.

Ole_eek_circleOle Eek
Innkjøpssjef
Techstep