Et redskap for økt trygghet til sjøs

2020 ble tidenes båtsommer i Norge, og Redningsselskapets mange skøyter langs kysten fikk rekordmye å gjøre. Det var første sesong med iPad i bruk om bord, som et viktig mobilt verktøy for å bistå mannskapet med å trygge båtlivet langs hele norskekysten. Det bidro til å få ulykkesstatistikken videre ned.

 

Redningsselskapet er en organisasjon med 54 redningsskøyter langs kysten som bidrar med en svært viktig jobb for å gjøre det sikrere å ferdes til sjøs. Rekordtilstrømming av ferske båtfolk kunne fort ha gitt rekordtall i uhell og ulykker, men da regnskapet ble gjort opp etter fjorårets sommer, viste tallene at det hele hadde gått riktig så bra. 

Rekordsommeren

—  Vi visste tidlig at 2020 kom til å bli tidenes båtsommer. Vi hadde forberedt oss godt og var klar over at rekordmange ville benytte sjøen til ferie og fritid denne sommeren. En god del for aller første gang. I så måte er det utrolig fint å stå her nå, på den andre siden av sommeren, vel vitende om at vi ungikk mange av de aller alvorligste ulykkene. Det sier også noe om gode holdninger hos båtfolket, sier Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet.

Men selv om færre liv gikk tapt, har Redningsselskapet aldri hatt mer å henge fingrene i: Til sammen fikk over 10.000 mennesker hjelp, antall brannoppdrag ble doblet fra 2019 til 2020, og den samlede oppdragsmengden økte med nær en tredjedel. De reddet også 18 personer fra drukningsdøden – hele 8 flere enn året før. 

Innsatsen bar frukter: Ifølge tall fra Sjøfartsdirektoratet druknet 20 mennesker i båtulykker i fjor, og selv om det naturligvis er 20 for mange, er tallet likevel lavt i historisk sammenheng.

Viktige nye verktøy

Høsten 2020 ble Redningsselskapets IT-sjef Åge Spets intervjuet under Techsteps Mobilitetsforum, og han kunne fortelle at organisasjonen hadde gjennomgått en transformasjon i sin bruk av teknologiske støtteverktøy.


– Våre 52 redningsskøyter hadde tidligere tre forskjellige systemer som de rapporterte på, og til det brukte de vanlige datamaskiner. Vi konkluderte derfor tidlig med at vi ønsket å ha alt på ett system, og at det skulle være enkelt for de som gjorde jobben å ta det dette med seg ombord, forklarer Spets.

Når det i tillegg var et krav at disse enhetene måtte ha muligheten til å være online hele tida, ble det ganske naturlig at de endte opp med å ta i bruk iPad'er som et selvskrevet verktøy. 

– Videre er det sånn at når du trenger hjelp på sjøen, er jo posisjonen et veldig sentralt element. Derfor er det nå sånn at dersom man kommer i havsnød og ringer nødetatene eller nødnummeret 02016, eller alternativt bruker appen SafeTrack, så videreformidler man samtidig sin nøyaktige GPS-posisjon. Redningsskøyta har samarbeid med Kystradioen, som kan videreformidle henvendelsen til oss og kan oppdatere våre iPad'er direkte med all relevant informasjon. Da vet vi nøyaktig hvor du er med én gang, og det gir en mye mer effektiv utrykning, sa Spets.

Integrerte systemer

Det er ingen overdrivelse. Med iPad som plattform er det ikke bare mulig å gi mer nøyaktig informasjon om hvor fartøyet befinner seg, det er også enklere å hente forhold fra omgivelsene inn i sammenhengen. Når Redningsskøyta nå hører fra Kystradioen eller nødetatene, henter de ikke frem penn og papir lenger – de sender en sms direkte til båteieren, som enkelt kan samtykke i at de behøver bistand, og så er hjelpen på vei.

I de tilfellene hvor eieren av fartøyet har vært i kontakt med Redningsselskapets markedsavdeling og tegnet et abonnement på selskapets tjenester, kan mannskapet umiddelbart få opp ytterligere detaljer om fartøyet som kan lette redningsarbeidet.

Og uten at den skipbrudne merker noe til det, inneholder løsningene mye annen automatikk som gjør det enklere for mannskapet å fokusere på livredding: Timelister,  hviletid, dykkerjournal, lønn til de ansatte og integrering med los, for bare å nevne noe.

Ytterligere forenklinger underveis

– Alt dette er ekstremt viktig i å lette arbeidet. For det kan være snakk om liv og død ved faktisk å være kjapp med å slå fast hvem som eier båten, at man rykker ut til riktig båt og at vi kjenner fartøyets nøyaktige posisjon. Alt dette har jo blitt veldig mye enklere, og vi har også planer om videreutvikling av systemene. De begynner å bli veldig stabile og bra nå, så det er en fryd å jobbe med, fortalte Spets.

– Nå finnes det jo forskning som tyder på at hvis man er en digital bedrift som ser fremover og er endringsvillig, så er en med i fremtidens nærings- og arbeidsmarked også. Det tror jeg er veldig viktig for å overleve fremover, sier Spets avslutningsvis.

Mye tyder på at det kan bli Norgesferie for mange av oss også i 2021, og veldig mange kommer nok til å ferdes på sjøen denne sommeren også. Da gir det en ekstra trygghet å vite at Redningsselskapet, som sjøsatte sin første redningsskøyte i 1893, bruker de nyeste, teknologiske hjelpemidlene for å ivareta sikkerheten vår selv nå, snart 130 år senere!

Så til slutt, hvor innovative mener du din virksomhet er, når det gjelder å ta i bruk nye og effektiviserende arbeidsverktøy? Du kan ta en rask, gratis test på 13 spørsmål, utviklet av våre rådgivere innen mobilitet, og få svar på hvor dere er idag – samt hva dere kan gjøre for bevege dere til neste nivå fremover.  Ta testen her

Kontakt oss