Digitalisering styrker produktiviteten og reduserer kostnadene, men har vist seg notorisk vanskelig i bygg- og anleggsbransjen. Fem ting karakteriserer prosjekter og organisasjoner som lykkes.


Det finnes knapt et selskap i bygg- og anleggsbransjen som ikke har forstått at det er mye å hente på å bli mer digital i måten man jobber på. Å lykkes med digitalisering er derimot en annen sak, bransjen har unektelig et knippe særlige utfordringer.

Likevel, oppsiden er stor. I et whitepaper utarbeidet av Techstep er det gjengitt undersøkelser som konkluderer med at selskaper som lykkes med digital transformasjon ikke bare kan styrke produktiviteten med 14-15 prosent, men også redusere kostnadene med 4-6 prosent. Dette er betydelige tall i en bransje hvor gjennomsnittlig driftsmargin tradisjonelt ligger på rundt 3-4 prosent.

Konsulentselskapet McKinsey har gjort en gjennomgang av vellykkede digitaliseringsprosjekter blant bygg- og anleggsselskaper, og har funnet fem kjennetegn som går igjen:

1. De fokuserer på å forbedre prosessene – ikke på å installere IT-løsninger
IT-løsningen rydder ikke opp i selskapets utfordringer på egen hånd. Selskaper må vite hvordan moderne teknologi bør benyttes for å skape verdi i driften, ellers risikerer man at nye verktøy ikke får fotfeste. Begynn med å finne ut hvilke endringer som kan få positiv effekt, og finn deretter verktøy som kan bidra til disse.

construction_workers_two_men
2. De implementerer digitale løsninger som fremmer samarbeid
Fordi organisasjonen er kompleks, velger mange ut prosjekter som bare adresserer én aktivitet eller ett fagfelt. Fokuser heller på å løse ineffektivitetene i samhandlingen mellom ulike fagfelt eller funksjoner – der ligger verdien.

3. De satser på opplæring av ingeniørene
Ingeniørfaget er en yrkesgren hvor det har skjedd enorme teknologiske fremskritt. Disse kan gjøre det enklere å løse utfordringen forbundet med å skape gjenbrukbare elementer på tvers av prosjekter.

4. De tilpasser prosjektplanene så innspart tid ikke sløses bort
Effektivisering gir ikke nødvendigvis direkte utslag på bunnlinjen. Hvis ett ledd i prosessen går unna på halvparten av vanlig tid, hjelper det lite dersom neste ledd ikke da står klar til å sette i gang. Alle involverte parter må derfor kommunisere løpende om prosjektplanen.

5. De ser prosjekter i sammenheng og finner synergier på tvers
I sammensatte organisasjoner er det naturlig for prosjektledere å skjøtte lønnsomheten bare i egne prosjekter. Først når man lykkes med å dele data på tvers av organisasjonen, kan vellykkede initiativer ett sted bidra til å skape gevinster i andre virksomhetsområder.

Ta kontakt med oss for spørsmål eller utfordringer du gjerne skulle funnet en løsning på. 


Last ned whitepaper for bygg og anlegg