Hjemmekontor var bare begynnelsen: For hver ansatt som jobber bak en kontorpult, finnes det fire arbeidere som sjelden eller aldri gjør det. I 2021 blir det deres tur.

Det finnes flere gode grunner til å glemme 2020, men vi vil likevel huske det som «hjemmekontor-året».

Mange brukte mye tid på å gi horder av kontorarbeidere applikasjoner, utstyr og tilgang, slik at de kunne sitte hjemme og jobbe som om de satt ved pulten på kontoret. Men hele 80 prosent av den globale arbeidsstyrken jobber sjelden eller aldri ved en kontorpult. De kalles «The Deskless Workers», og som gruppe har de tradisjonelt vært underinvestert hva gode IKT-løsninger angår.

Nå som verden ser fordelene med teknologi som lar kontorarbeidere utføre sine oppgaver hvor enn de er, blir neste logiske skritt å se nøye på hvordan arbeidshverdagen til den pultløse delen av arbeidsstyrken kan forbedres og forenkles. Det betyr å gi dem mer mobil teknologi som kan passe inn i arbeidsprosessene deres – og endre disse prosessene til å spille på lag med teknologien der det gjør dem bedre.

Mange har allerede klare planer: 8 av 10 selskaper sier de vil øke sine investeringer innen smartere håndtering av Android- og iOS-enheter, såkalt Managed Mobility Services. Økningen vil i snitt bli på hele 31 %, ifølge disse selskapene. De satser for å øke effektiviteten og produktiviteten til de ansatte, gi dem mer rom til å fokusere på kundene, og forsterke medarbeidernes tilfredshet. Det gir både bedre trivsel og mer tid til kunder og kjernevirksomhet.

Overalt arbeid 1920px

DE PULTLØSE: Fire av fem ansatte jobber sjelden eller aldri bak en kontorpult. I 2021 vil mye handle om å gi dem bedre verktøy og løsninger til å gjøre jobben sin.

Bedrifter som velger Managed Mobility Services, velger samtidig en snarvei for å oppnå disse fordelene. Heller enn å bruke flere år på prøving og feiling for å bygge et apparat som kan få teknologien ut i hendene på de ansatte, kjøper de hele tjenesten fra en aktør som har gjort dette for noen av Norges best kjente selskaper allerede. Det gir enklere administrasjon, lavere kostnader og klare miljøfordeler – samtidig som de ansatte får frihet til å velge eget utstyr. Kort sagt alt som behøves for å gi de ansatte en enklere, mobil arbeidsdag i 2021.

Mobilitetsforum 2020-CTA