De virksomhetene som er mest modne i privat og offentlig sektor transformerer sine leveranser med mobilteknologi. Følger mobilsikkerheten med på reisen? Her er 15 spørsmål om sikkerhet, og de beste besvarer alle med ja på strak arm.

 

Hvor moden er din virksomhet innenfor mobilitet? Arbeidsgiveres modenhetsnivå spenner fra det vi kaller funksjonelt nivå til transformerende nivå. Funksjonelt nivå er når arbeidsgiver har skaffet mobiltelefoner til de ansatte, som de først og fremst bruker til samtaler, e-post og kalender.

 

På transformerende nivå bidrar de mobile enhetene til at medarbeiderne ikke bare blir mer effektive. Enhetene er selve verktøyet som sterkt forbedrer arbeidsmetoder ved å bruke det fremste av teknologi tilgjengelig på mobiltelefoner (kamera, mikrofon, stemmegjenkjenning osv.), ofte basert på høy datatrafikk.

Jo større del av det mobile mulighetsrommet dere bruker, desto større blir normalt utfordringene knyttet til sikkerhet. Derfor er det naturlig at dere svarer ja på de aller fleste spørsmålene under dersom dere er blant de mer avanserte brukerne.

 1. Har dere en rutine for å beskytte dere mot tap av bedriftens og den ansattes data når en mobiltelefon eller et nettbrett stjeles eller mistes?

 2. Kan mobiltelefonene fjernslettes av virksomheten?

 3. Har dere en policy for ansattes mobilbruk som signeres elektronisk av brukeren når hun eller han får enheten?

 4. Har dere kontroll på kostnader ved ansattes mobilbruk, inkludert muligheten til å la ansatte kjøpe utstyr og tjenester utover bedriftens standard?

 5. Har dere en rutine for sikker sletting av mobiltelefoner og nettbrett som tas ut av bruk?

 6. Er ansattes private data (og bilder) på mobiltelefonen adskilt fra bedriftens data?

 7. Har dere en sentral styring av mobiltelefoner og nettbrett, for eksempel i form av MDM?

  LES OGSÅ: Derfor begynner reell mobilsikkerhet med MDM

 8. Beskytter dere bedriftens data fra å bli kopiert til private områder på mobiltelefon og nettbrett – eller til skyområder som ikke er bedriftens?

 9. Kan mobile enheter åpnes, sertifikater godkjennes og andre autentiseringer gjøres med ansiktsgjenkjenning?

 10. Bruker dere VPN og/eller tofaktors autentisering når brukere skal ha tilgang til bedriftens data?

 11. Gir dere mobilbrukerne ulik tilgang til data og tjenester etter behov eller andre kriterier?

 12. Tester dere om egne og eksterne apper som brukes av ansatte til jobben vil fungere før operativsystemet blir oppdatert?

 13. Blir dere varslet dersom enheter ikke blir oppdatert i henhold til «kjøreplanen»?

 14. Kan dere si dere har bedre IT-sikkerhet gjennom mobil-basert oppgaveløsning enn dere ville hatt med PC-basert utføring av de samme oppgavene?

 15. Tester dere sikkerheten på eksterne apper som ansatte velger å bruke i jobbsammenheng, inkludert lagring av bedriftens data?

På hvor mange av disse spørsmålene kan dere svare ja? Jo flere ganger dere svarer ja, desto større er sjansen for at dere er på vei til å bli virkelig modne innen mobilitet.

Les blogginnlegget om mobil modenhet i bedrifter; Hvor langt er din arbeidsplass kommet?

Modenhetsanalyse_graf