I fjor gikk utallige bedrifter fra å jobbe på et knippe lokasjoner til å få hundre- eller tusentalls «distriktskontorer» over natten. Hvordan de velger å løse sikkerhetsutfordringene dette medførte, kan påvirke virksomhetenes endringskraft og innovasjonsevne i årevis fremover.

I fjor vår snakket jeg med en bedriftseier som fortalte entusiastisk om alt bedriften hadde fått til siden Norge stengte ned. 

Hennes bedrift var en av dem som gikk fra å ha 4-5 lokasjoner til over natten å få nær tusen «distriktskontorer» hvor de ansatte ikke bare satt og jobbet for at bedriften skulle overleve – de var i mange tilfeller faktisk mer produktive enn på kontoret...

Lytt til siste podcast hos Oslo Business Forum All In
Der diskuterer Erik og Tor engasjert hvordan vi har gått fra ett kontor, til at nå mange har flere hundre små "kontorer" rundt om. Og hva gjør dette med mixen i arbeidslivet?

Pandemien ga vei i vellinga

Pandemien hadde nemlig endelig gjort det mulig å skjære gjennom flere år med komitéarbeid, budsjettkrangling og somling. Nå hadde alle Microsoft Teams, de møttes på video og samarbeidet elektronisk i grupper med dokumenter delt i skyen, og arbeidet gikk minst like fort, om ikke fortere, enn på kontoret. To avdelinger eksperimenterte med Slack, og én ansatt hadde lagd elektroniske versjoner av skjemaer for kontrollører og utearbeidende – med raskere innmelding, færre feil og bedre datagrunnlag som resultat.

Jeg traff den samme bedriftseieren igjen noen måneder senere. Hun var fortsatt optimistisk, men ferien hadde nesten endt i katastrofe: Hackere hadde fått tak i informasjon som de hadde forsøkt å utnytte i en direktørsvindel, trolig gjennom en ansatt som hadde vært litt uforsiktig med noen passord på telefonen sin. Hadde ikke eieren tilfeldigvis ringt økonomisjefen akkurat da hun gjorde, kunne det kostet bedriften et millionbeløp.

– Nå lurer jeg på om jeg må skifte ut IT-sjefen. Han vil ansette en sikkerhetsekspert med ansvar for at noe sånt aldri skjer igjen, men det kan vi jo ikke gjøre. Vi skal få grep om sikkerheten, men ikke sånn at vi re-institusjonaliserer den digitale angsten som gjorde at vi somlet i flere år med Teams og skyteknologi, sa hun.

Dette er en utfordring som vi i Techstep ser tydelig hos mange bedrifter vi er i kontakt med. Mange IT-sjefer sliter med nattesøvnen etter fjorårets lyn-digitalisering, og mange vil helst stramme inn igjen. Det er en refleks som er like naturlig og sikkerhetsmessig klok på kort sikt, som den er bedriftskulturelt farlig og tvilsom på lang sikt.

Les også artikkelen om - fra hjemmekontor til overalt-arbeid

Fremtiden er mobil

Ikke misforstå: Nødvendig som hjemmekontor-bølgen var, gjorde den samtidig at flere bedrifter ble eksponert for mange nye sikkerhetstrusler. Svært få har innsett det fulle omfanget av disse truslene ennå, enda færre har rukket å beskytte seg tilstrekkelig mot dem, og derfor er det både klokt og nødvendig å få orden på sikkerheten. 

Men potensialet for fremtidig produktivitetsøkning ligger ikke bare i å gi ansatte fortsatt mulighet for hjemmekontor – det ligger i å forbedre effektiviteten til dem som ikke har noe kontor. For hver ansatt som kan sitte på hjemmekontor, har nemlig en gjennomsnittlig norsk bedrift ytterligere fire ansatte som sjelden eller aldri jobber bak en kontorpult – såkalte «deskless workers». Med rett programvare og riktige systemer kan et nettbrett eller en smarttelefon forenkle mange av deres oppgaver og øke produktiviteten vesentlig.
Deskless worker

Undersøkelser har vist at for hver hundrelapp virksomheter investerer i IT-utstyr, går bare én krone til teknologi for slike «deskless workers». Potensialet her er med andre ord enormt, men for de fleste av dem vil en bærbar datamaskin bare være i veien – her er det nesten bare mobil teknologi som gjelder, og da er det ett problem som dukker opp:

Så godt som samtlige IT-ansatte i Norge har sin yrkesbakgrunn fra PC- og Microsoft-teknologi, og for all del – den kompetansen trengs også fremover. Men all mobil teknologi kjører på program- og maskinvare med utspring fra Apple eller Google, og da vil ikke kompetansen eller erfaringer fra Microsoft-verden være tilstrekkelig.

Lytt til Erik og Tor sin engasjerende diskusjon hos vår partner Oslo Business Forum sin podcast All In, om hvordan arbeidslivet og ansatte har måtte stokke om på kortene, tenke nytt og tilpasse seg det nye arbeidslivet. 

Se podcast #17 her

E17_All_In_OBF_Erik

 

Langsiktig kulturbygging, anyone?

Bedrifter som ikke allerede har en IT-organisasjon med sterke innslag av slik mobilkompetanse har da to strategiske alternativer: Det ene er å bruke tid og penger på å forsterke IT-organisasjonen med egne «mobilfolk», og vente med slike satsinger frem til disse kan håndtere sikkerheten. Det andre er å outsource administrasjonen av mobile enheter til en ekstern aktør som har erfaring i å håndtere flere hundre tusen enheter for bedrifter.

Etter mitt skjønn er ett av disse alternativene klart bedre egnet til å bygge en kultur som fokuserer på å utvikle og eksperimentere med løsninger som fremmer effektiviteten i organisasjonen. Det andre alternativet er derimot sterkt utsatt for at organisasjonen stivner i forsiktighet.

Heldigvis forstår bedriftene dette. En undersøkelse gjort av analyseselskapet Gartner Group viste at de to tingene som sto klart høyest på prioriteringslisten over mobile investeringer var «Program Management and Professional Services» etterfulgt av «Mobile Security». 

Vi tror derfor at i likhet med den innledningsvis nevnte bedriftseieren ønsker de fleste å digitalisere bedriften sin i jevne, overkommelige steg i årene som kommer. I hvert fall heller det enn å vente på at det kommer en ny pandemi som igjen kan løsne proppen.


Erik_rundtbilde.300x300Erik Haugen,
CCO, i Techstep