Bedre mobilsikkerhet trenger ikke innebære en mer tungvint hverdag for brukerne. Egentlig er det motsatt: Bedre brukervennlighet er veien til sikrere data for arbeidsgiver.

 

La meg illustrere dette med to ulike typer mobilsikkerhet. Den første gjelder for Mobile Device Management (MDM), den andre for det vi kaller høy-sikkerhet mot mobilavlytting.

bench-accounting-49025-unsplashMDM, brukervennlighet og sikkerhet

Når vi i Techstep snakker om MDM, mener vi sentralisert konfigurering, fjernstyring og sikkerhet for mobiltelefoner, nettbrett og andre mobile enheter. Dette inkluderer oppdatering, overvåking og distribusjon av operativsystemer, utsendelse av applikasjoner og sertifikater basert på virksomhetens policy.

LES OGSÅ: Derfor begynner reell sikkerhet med MDM

I utgangspunktet kunne hver enkelt bruker selv registrert enheten, oppdatert operativsystem og apper, lagt på ulike lag med sikkerhet og fjernslettet den når uhellet er ute. I praksis fungerer det likevel dårlig – og dårligere jo større virksomheten er. Én ting er at arbeidsgiver ikke bør ta sjansen på at alle gjør jobben sin når forretningskritisk står på spill.

En annen og minst like viktig ting dreier seg om brukervennlighet. Handlinger knyttet til mobilsikkerhet er nesten aldri spennende for den som bruker smarttelefonen. Andre ganger er det også vanskelig å få på plass sikkerheten – og enda mindre se ulike typer risiko i sammenheng.

Når bedriftene bruker MDM – enten de drifter det selv eller får tredjepart til å gjøre jobben – får ansatte i praksis et «kinderegg» av sikkerhet. Mobilsikkerheten er rett og slett på plass uten at det er den ansattes ansvar å følge med på eller gjennomføre. Og det er en sikkerhet som i praksis er langt bedre og mer tilpasset virksomheten enn den enkelte kunne klart på egen hånd.

Høy-sikkerhet i en enkel app

MDM tar hånd om den daglige sikkerheten i bedriften, og mange arbeidsgivere knytter til ekstra tjenester. En slik ekstratjeneste er sikker sletting av mobiltelefonen. Igjen er vi inne på noe som kan gjøres av den enkelte, men som blir langt mer brukervennlig og sikrere når profesjonelle håndterer saken.

Noen ganger trenger arbeidsgivere mer enn den grunnmuren av sikkerhet man får med MDM. Det gjelder for eksempel sikkerhet mot avlytting. I dag er det vanlig at virksomheter utstyrer sine betrodde medarbeidere med enkle telefoner når de reiser utenlands til land hvor man frykter avlytting. Når de kommer hjem igjen blir disse telefonene destruert eller nullstilt. En annen variant er «klumpete» og lite brukervennlige telefoner, som er vanligere for politikere, militære og andre deler av statsapparatet.

Utfordringen som oppstår er ganske parallell med den som ble nevnt i forrige avsnitt: Når kravene til sikkerhet medfører at den ansatte får en enhet de ikke liker eller som ikke gir dem funksjonaliteten de tar for gitt med de nyeste modellene fra for eksempel Apple eller Samsung, ender de opp med å bruke sine vanlige smarttelefoner likevel.

Heldigvis finnes det alternativer som er både sikre og brukervennlige. Kryptering på aller høyeste nivå er tilgjengelig som en app, som du henter rett ut av app-butikken. Den krever riktignok at firmaet har MDM, men du får en app som er like enkel å bruke som alle andre apper. Og, det er en app som har alle de relevante sertifiseringene som myndigheter stiller til løsninger som skal beskytte mot avlytting. Serveren som brukes er plassert i Norge – i det tidligere NATO-anlegget i Stavanger.

LES OGSÅ: Beskytt dere mot mobilavlytting med samme teknologi som NATO

Last ned policymal