Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. (Rammeplan for barnehagen)

 

Mange skoler i dag bruker iPad som læringsverktøy for å fremme elevenes læring. Men hva med barnehagen? Hvordan bruker barnehagene teknologi for å fremme læring og utvikle nye ferdigheter? Gi barna muligheten til å bruke teknologi i utforskning og lek og å skape noe gjennom digitale uttrykksformer.

Techstep søker etter én barnehage som vil være pilot for vårt barnehageprosjekt – iPad som verktøy i barnehagen.
Søk om å være vår pilotbarnehage

Ifølge rammeplanen skal personalet legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Og mulighetene for kreative prosjekter og aktiviteter som involverer iPad i barnehagen er uendelige. Arbeider dere med Kunst, Kultur og Kreativitet er det for eksempel enkelt og givende å lage musikk på iPaden ved hjelp av en rekke instrumenter i GarageBand. 

Hva med å lage en "matkanal" der barna kan filme hverandre mens de lager mat?

Ved bruk av iPad kan barna bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk.

Tar en iPad med på en tur i skogen med fokus på Natur, Miljø og Teknologi er det enkelt for selv de yngste barna å dokumentere sine observasjoner ved å lage en fotobok eller film. De kan enten fotografere eller skissere det de ser i naturen. Noen apper gjør det til og med mulig for barna å inkludere lydkommentarer på bildene sine, og legge til en verbal språkkomponent i aktiviteten.

Barna får her muligheten til å lage konstruksjoner av ulike materialer og utforske muligheter som ligger i redskaper og teknologi.

Hva med å lage en «matkanal» der barna kan filme hverandre mens de lager mat? Det er artig å se seg selv på film, og maten smaker ekstra godt når den er laget selv. En matkanel kan være med på å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Som nevnt tidligere er det mange måter å integrere iPad i leke- og læringsaktiviteter, dette var bare noen få eksempler. Hensiktsmessig bruk av iPad i barnehagen fornyer og forbedrer oppgaver og skaper nye og kreative måter å arbeide på.

Gjennom en kombinasjon av verktøyene og gjennomtenkte læringsstrategier kan barn prøve ut alternative måter å gjøre ting på, skape forbindelser mellom elementer, løse problemer sammen, utforske og se ting fra andres synspunkter.

Personalet bør ta seg tid til å vurdere hva som er barnas behov og hvordan de kan håndtere dem både med og uten teknologi, samt finne den rette balansen mellom tradisjonelle og iPad-vennlige måter for å utvikle barnas ferdigheter. La barna bruker iPaden som et pedagogisk læringsverktøy og ikke som «edutaiment».

 

Er din barnehage nysgjerrig på hvordan implementere iPad som verktøy i barnehagehverdagen, men mangler kunnskap og penger til å starte opp?

 

Vi hjelper deg hele veien.

Les mer om vårt barnehagekonsept

Vil du vite mer - kontakt oss