Nettbrett og mobiltelefoner forenkler arbeidet også for sykehusansatte, men også der må vi huske på sikkerhet og miljø. Denne boksen er ett av mange små og store grep Techstep gjør for å sikre at mobilt utstyr får et reelt bærekraftig livsløp.

I forbindelse blant annet med Verdens Miljødag 5. juni, har Techstep utplassert slike grønne bokser på et antall helseforetak i Vestre Viken. Målet er å senke terskelen og gjøre det enklest mulig å samle inn mobilutstyr som ikke lenger er i bruk.

– På sykehusene ønsker de naturlig nok færrest mulige kontaktpunkter, og da fant vi ut at det enkleste måtte være en løsning hvor de ansatte selv legger utstyret som skal resirkuleres i en konvolutt og putter det direkte i en dedikert postkasse, sier Charlotte Hvalby, Healthcare Digitalization Advisor i Techstep.

– Vi ønsket å gjøre dette enda litt enklere for dem, og satte derfor ut «postkasser» på seks forskjellige helseforetak i Vestre Viken. Da blir det enda enklere å huske i en travel hverdag at vi må resirkulere brukt utstyr, fortsetter hun.

Charlotte_Hvalby_bildeFoto: Charlotte Hvalby
i Techstep helseteam

Hun kan videre fortelle at etter avtale med helseforetakene ble utplasseringsperioden nylig forlenget, slik at de nå skal være tilgjengelig for de ansatte ut hele juni måned.

Viktig med resirkulering

Bakgrunnen for initiativet er at når nettbrett eller mobiltelefoner ikke lenger kan brukes, er det er det uhyre viktig at dataene på enheten slettes på etterrettelig vis. Personvernhensyn gjør at dette er et særlig viktig hensyn i helsevesenet. Techstep har laget svært gode pakkeløsninger for å få disse oppgavene utført på riktig måte, og kan derfor garantere bransjeledende, trygg og profesjonell håndtering av brukt utstyr.

– Det er uheldig sløsing hvis gamle enheter blir liggende og støve ned i skuffer og skap. Sentralt for Techsteps forretningsmodell står derfor en ordning som gjør at sykehus og andre kunder ikke behøver å kjøpe telefoner eller annet mobilt utstyr, men finansiere dem til en fast og forutsigbar månedlig pris hvor også sikker, bærekraftig retur er inkludert, sier Inge Paulsen, Administrerende direktør i Techstep Norway.

– Samtidig kan Techstep overta en lang rekke tilknyttede oppgaver rundt administrasjon av mobilt utstyr og applikasjoner, som tradisjonelt er både tid- og ressurskrevende. Noen av kundene våre kaller det outsourcing av mobilparken – vi kaller det FLOW, fortsetter han.

Les om ECOsafe, en sikker og smart håndtering av brukte mobiltelefoner  

Et viktig element av denne løsningen er at den skal bidra til at det å ha og bruke mobilt utstyr blir så bærekraftig og miljøriktig som det overhode går an – og samtidig gjøre det så enkelt og sikkert som mulig, både for virksomheten - og de ansatte. Dette er ett av flere grep som har gjort FLOW-løsningen så populær i markedet.

– I perioden 2018-2020 ble antall enheter Techstep har under administrasjon for fremtidig resirkulering 36-doblet. I årene frem mot 2025 skal det antallet ytterligere tidobles, avslutter Paulsen.