Pandemien har avdekket mange muligheter og utfordringer med digitale undervisningsmidler, og hverdagen blir kanskje aldri den samme igjen. Samtidig har iPad blitt et bedre undervisningsverktøy enn noensinne.

Det begynner å bli lenge siden de ivrigste skolene i Norge gjorde sine første fremstøt med iPad i undervisningen, og engasjementet har hele tiden vært stort. I mediene handlet debatten lenge om hvorvidt denne nyvinningen i det hele tatt hadde noe nyttig å tilføre skolen, men de siste månedene har det stort sett blitt slutt på å spørre om man bør bruke digitale verktøy i undervisningen. Pandemi og sosial distansering har dreid debatten til å handle om hvordan.

 

– Et sentralt poeng om nettbrettenes styrke går på kunnskap; på den ene siden hvordan læreren formidler den, på den andre siden hvordan elevene tilegner seg den og hvordan de uttrykker sin forståelse. iPad er ikke en erstatning for tavleundervisning, lesebøker og blyanter – det er et supplement som åpner for muligheter vi ikke hadde før, sier Lene Lindquist Moen, pedagogisk leder i Techstep

I Techstep er det stor bevissthet rundt at initiativer til digitalisering aldri blir noen suksess hvis de handler om å kjøpe inn litt utstyr og deretter overlate pedagogene til seg selv. Kanskje vil noen entusiaster klare å bygge noe som gir virkelig verdi, men mange vil bli frustrert over at de nye verktøyene ikke automatisk effektiviserer deres gamle måter å jobbe på. Da er det, under normale omstendigheter, lett å falle tilbake til gamle vaner.

 

Den nye normalen

Men dette er ikke «normale omstendigheter». Så lenge pandemien ennå pågår, kan skolene plutselig bli nødt til å sende alle elevene hjem. Én eller flere elever kan plutselig måtte tilbringe en uke eller to i karantene, eller kanskje er det læreren som må i karantene og undervise hjemmefra.

Norske skolebarn behøver kort sagt en undervisningsform som fungerer uavhengig av hvor  de eller læreren befinner seg.

– Jeg tror det er viktig for elevene å få en balanse, både hva gjelder faglig innhold og variasjon i oppgaver. Elevene trenger rutiner som gir kontinuitet i deres daglige timeplan. Utfordringen er å lage gode oppgaver som fremmer læring, og nok innhold innenfor en rimelig tidsperiode. For en hjemmeskole-hverdag betyr det ikke at elevene nødvendigvis skal gjøre alt digitalt, sier Moen.

Norske skolebarn behøver kort sagt en undervisningsform som fungerer uavhengig av hvor de eller læreren befinner seg. Slike verktøy er heldigvis tilgjengelig i rikt monn, og de kan sågar øke engasjementet og lærelysten. Apple har lansert svært mye nyttig funksjonalitet på skolefronten de siste årene, og verktøyene oppdateres hele tiden.

 

Ikke ekstraarbeid

Klasserom og Skolearbeid er to kostnadsfrie verktøy fra Apple. Disse gir lærere anledning til å samle elever i klasser og grupper, tildele dem oppgaver og jobbe med dem på forskjellige måter. Lærerne kan få en viss styring over elevenes iPad, og de kan sette opp oppgaver slik at de peker elevene inn på akkurat riktig sted, enten i e-bøker eller apper som GeoGebra, Kahoot og DuoLingo.

De kan også se hva elevene gjør på sine iPad, for eksempel for å følge enkeltelevers progresjonen og sikre at ingen sakker akterut. Det går også an å vise en elevs arbeid for de andre – på storskjermen i klasserommet, eller på alles skjermer hvis klassen undervises gjennom en FaceTime-samtale.

Det er viktig å understreke at når en lærer først har lagt opp arbeidet på denne måten, krever undervisningen svært lite ekstra innsats uansett om alle elevene sitter i klasserommet, om alle jobber hjemmefra, eller om det sitter elever både hjemme og på skolen. Elevene jobber på sin iPad uavhengig av hvor de sitter, og i en «delt» situasjon kan de delta gjennom FaceTime – på henimot lik linje med sine klassekamerater på skolen.

– Mange norske skoleledere og lærere jobber i det stille med å ta i bruk nye digitale muligheter. Og mange lykkes. De som velger iPad får tilgang til et stort univers av apper og ressurser for lærere og elever. Jeg vil faktisk hevde at når skolene først har på plass den pedagogiske strategien, så er «iPad-sfæren» den enkleste og raskeste veien til digital transformasjon av skolen, sier Moen.

 

New call-to-action

Enkelt også for støtteapparatet

Selv teknologi som er enkel i bruk, implementerer seg sjelden selv. Techstep tilbyr flere arenaer for at lærerne ikke skal behøve å sette seg inn i disse verktøyene på egen hånd, eller måtte knekke alle koder alene. I jevnlige blogger, nettfora og kurs gjennomgår vi ulike elementer i mer detalj. Både i Apple og Techstep vet vi også at lærerne sjelden bestemmer over bruken av slike verktøy alene. Alt fra IT-avdelinger og administrasjon til skoleeiere og politikere skal på banen når det fattes beslutninger.

IT-avdelinger og administrasjon vil sette pris på at Apple har innført svært kraftfull funksjonalitet i de nye versjonene av iOS, operativsystemet som iPad og iPhone bygger på. Apple School Manager og Mobile Device Manager gjør det lett å sette opp iPad’er til å fungere for skolebruk. Samtidig hjelper Techstep skolene til veldig mye større fleksibilitet i brukerhåndteringen gjennom nyvinningen «Administrert Apple-ID», som også inkluderer 200 gigabyte iCloud-lagring til hver bruker. I bunnen av alt dette ligger det at både iPad og Apples øvrige produkter er konstruert for å ivareta hensynet til både sikkerhet og personvern på en måte ingen andre leverandører i sektoren kan matche. Dette gir en viktig grad av trygghet for både elever, lærere og skolens administrasjon.

For den sistnevnte gruppen er det nok sentralt at deler av det som her er beskrevet vil kreve ny maskinvare. Da hjelper det at Techstep tilbyr løsninger som gir skolene langt mer fordelaktige kalkyler for å ta i bruk iPad eller bytte ut sine eksisterende iPad’er. Techsteps modell erstatter den store, initielle investeringen i maskinvare med en forutsigbar månedlig avgift. For å få denne lavest mulig, avtaler vi med skolen en forventet levetid på utstyret, og så tar vi restverdien etter denne perioden med i kalkylen. Der det er aktuelt, kan Techstep i tillegg ta skolens eksisterende utstyr i innbytte, og bruke verdien av dette til å redusere den månedlige prisen ytterligere.

For lærere som føler at de holdes tilbake av den teknologien skolen har å tilby barna, kan det være nyttig å vite om at disse løsningene finnes – og det til en fornuftig prislapp. Kan tiden være moden for en ny gnist i din skoles bruk av iPad?

Les mer om Reignite på Techstep.no