Ansatte i selskaper med valgfrihet sier at de er mer produktive og kreative, samtidig som de samarbeider bedre og blir stoltere av arbeidsgiveren sin. Og det er ingen vei tilbake, for valgfriheten er viktig når de velger hvor de skal jobbe.

I Techstep er vi overbevist om at ansatte jobber bedre og har høyere trivsel når de får velge verktøyene som de liker å bruke. Dette er en overbevisning som får mer næring hver eneste dag i møte med kundene våre. Nå er den blitt «krydret» av en stor undersøkelse.

Blir mer produktive og kreative

Programvareselskapet Jamf har undersøkt teknologisk valgfrihet i 580 bedrifter i ulike størrelser over hele kloden. Halvparten av selskapene lar ansatte velge mellom PC og Mac som sitt dataverktøy, og disse har Jamf sett nærmere på.

  1. 7 av 10 ansatte i disse bedriftene sier at valgfriheten bidrar til at de blir mer produktive.

  2. Flere enn hver tredje sier at den samme muligheten gjør at de samarbeider bedre med kolleger, blir mer kreative og sågar stolte av arbeidsgiveren.

Les også "Derfor er Mac billigere enn PC for bedriften"

Men vil ikke ha «Bring Your Own Device»

Dette er argumenter som vi kjenner igjen fra noen år tilbake, fra diskusjonen om fordelene ved at ansatte bruker egne mobiltelefoner, nettbrett og laptoper på jobben. Bring Your Own Device (BOYD) møtte imidlertid mange problemer knyttet til praktisk drift og sikkerhet.

Nå ser det ut til at heller ikke de ansatte vil ha det: 3 av 4 spurte i undersøkelsen ønsker at verktøyet stilles til rådighet av arbeidsgiver, mens 1 av 4 gjerne vil ta med eget nettbrett, PC eller Mac. Med andre ord, nå er det Choose Your Own Device som gjelder!

I Techstep tar vi ikke stilling til om PC eller Mac er best, det er et individuelt valg. Vi tør likevel påstå at det er svært risikabel personalpolitikk å ikke tilby valgfrihet. 

Valgfrihet blir viktig for valg av arbeidsplass

Ansatte i store virksomheter med mer enn 500 er spesielt opptatt av å få flere maskinvalg: Blant disse sier 86 prosent at valgfriheten er viktig for dem, og mer enn halvparten sier at det er veldig eller ekstremt viktig for dem.

Når de først har fått smaken på valgfriheten, blir det viktig for valg av arbeidsgiver. 77 prosent av de som jobber i bedrifter der de kan velge mellom PC og Mac sier at de vil foretrekke arbeidsgivere med tilsvarende programmer.

3 av 4 velger Mac når de kan

Og hva velger de? Blant alle spurte velger 3 av 4 (72 prosent) Mac, mens 1 av 4 (28 prosent) velger PC. Dette er tall som vi kjenner igjen fra våre kunder i Norge. Og vi ser det på universiteter og i husholdninger.

I Techstep tar vi ikke stilling til om PC eller Mac er best, det er et individuelt valg. Vi tør likevel påstå at det er svært risikabel personalpolitikk å ikke tilby valgfrihet. Når ledere i inn- og utland i lang tid har sagt at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er deres største hindring for økt vekst, gjelder det å tilby det som stadig flere anser som en selvfølge. 

Hvordan skal IT-avdelingen gå fram for å tilby flere modeller til sine ansatte?
Apple har laget en god guide til bedriften. 

Skal vi ta en prat om valgfrihet i din bedrift – og hvordan dette kan gjøres til lave månedlige kostnader uten å belaste IT-avdelingen? 

Vil du vite mer - kontakt oss