Vil folk ha det? Er det dyrt? Er det risikabelt? Funker det? Hva med brukerstøtte? Her er fem raske svar på spørsmål de fleste IT-sjefer har til Mac i bedriften.

Er det nok folk som vil ha Mac til at vi skal bry oss med å tilby det?

Ja. På norske universiteter og høyskoler er Mac mer eller mindre enerådende, og markedsandelene i privatmarkedet er også høye. En undersøkelse blant 580 globale selskaper viser at ansatte foretrekker arbeidsgivere som gir dem valget mellom PC og Mac, og de mener at valgfriheten gjør dem mer produktive og kreative og at det forsterker samhandlingen på arbeidsplassen. 

Dette skjer når ansatte får velge mellom PC og Mac 

Er Mac dyrere enn PC for bedriften?

Ja, men mest nei. En Mac har en høyere innkjøpspris, men dette blir mer enn oppveid av at den er raskere og rimeligere å ta i bruk, beskytte, drifte og supportere. I tillegg har Mac betydelig høyere restverdi. IBM regner med at de sparer mellom 275 og 550 dollar hver gang en ansatt velger Mac i stedet for PC. Techsteps finansieringsløsning, med en fast månedlig pris i stedet for up-front kjøp av maskinen, tar dessuten vekk den negative effekten av høyere innkjøpspris. 

Derfor er Mac billigere en PC for bedriften

Hvor godt eller dårlig fungerer de programmene vi vanligvis bruker på en Mac?

I den grad kompatibilitet noen gang har vært et problem, så er det ganske lenge siden det har vært et relevant spørsmål, mener vi. Alle data kan overføres fra PC til Mac. Det finnes en egen Office-versjon for Mac. Exchange støttes. Og de fleste industristandarder støttes. Det finnes også funksjonalitet for å hente filer fra andre PCer i et nettverk. Svaret på spørsmålet er altså: Svært godt.

New call-to-action

Hva har Mac å si for IT-risikoen i bedriften?

En Mac rett ut av esken kommer med innebygget beskyttelse. Dere trenger verken kjøpe, laste ned eller installere tillegg. Sånn sett er en Mac minst like godt beskyttet som en PC, men som regel bedre beskyttet og alltid til en lavere pris.

Hva så med det større bildet og kompleksiteten når man åpner for nye typer maskinvare? Godt spørsmål, særlig om bedriften vurderer å åpne for «Bring Your Own Device». Når ansatte tar i bruk bedriftens systemer på egne nettbrett, telefoner og laptoper er det klart at IT-sikkerheten blir utfordret – og i beste fall mer komplisert.

Gå i stedet for «Choose Your Own Device», da har bedriften full kontroll på IT-sikkerheten. Når bedriften eier maskinvaren, innrulleres den i Device Enrollment Program (DEP), og sammen med styringsverktøyet Airwatch skaper det en førsteklasses løpende IT-sikkerhet. Ja, Techstep ser til at alt dette går på skinner for din bedrift.

Hva kreves det for å supportere Mac i bedriften?

Slapp av, det ordner Techstep for dere. IBM har forresten funnet ut at PC-brukere ringer deres help desk dobbelt så ofte som Mac-brukerne. Og mens 27 prosent av PC-brukerne må møte opp personlig for å få løst problemet, er det tilsvarende tallet for Mac-brukere under 5 prosent. 

Les også - Derfor er Mac billigere en PC for bedriften

Vil du vite mer - kontakt oss