Bruk av teknologi i barnehagen åpner opp for nye, kreative og utforskende måter å lære på. Teknologien gir tilgang til et stort utvalg av læringsressurser som kan være med på å utvikle barns læring i arbeid med fagområdene. 

I Rammeplan for barnehager står det at personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Gjennom vårt pilotprosjekt søkte vi etter barnehager som ønsket å heve kompetansen på nettop dette området.

 

Uten tittel

 

 

Vår kandidat ble Marihøna gårds- og friluftsbarnehage AS

Vi fikk inn mange gode søknader og det er helt tydelig at mange ønsket kompetanseheving i bruk av digitale verktøy i barnehagen. Vår kandidat ble Marihøna gårds- og friluftsbarnehage AS i som ligger i Ringsaker kommune.

Marihøna gårds- og friluftsbarnehage AS søkte om å bli pilot for Techstep da vi har et brennende ønske om digitale verktøy i barnehagen. Vi har stort fokus på gårds- og friluftsliv og det å få kunne bruke teknologien sammen med våre verdier ser vi på som et kjempespennende prosjekt. Sammen med Techstep i dette samarbeidet har vi troen på at vi kan bruke iPad som læringsverktøy i vår aktive hverdag, både i naturen, i fjøset, til språkstimulering  og i alt det praktiske som barna bidrar med. Som en del av rammeplanen ser vi at dette er en unik mulighet til å få god og nyttig kunnskap om hvordan dette best mulig kan implementeres i vår hverdag. Både store og små gleder seg til å komme i gang !

«Nå skal det bli enda gøyere på landet!»

Kjersti Furulund Græsby 
Marihøna gårds- og friluftsbarnehage AS

Kidsa i det fri_Marihøna_1

Pilotprosjektet baserer seg på Techstep Education sitt barnehagekonsept. Vår helhetlige tilnærming ivaretar alle elementene som trengs for å få til en vellykket implementering.

Dette forsikrer at barnehagen får størst utbytte ved innføring av ny og moderne teknologi. Konseptet inneholder opplæring, iPad, applikasjoner, drift og support.

I prosjektet ønsker vi å øke de ansattes digitale kompetanse. I samarbeid med barnehagen utarbeider vi en visjon og legger en strategisk plan for hvordan kompetansehevingen bør skje. Kompetanseheving er avgjørende for å lykkes i arbeid med den digitale praksisen. Vi ønsker å hjelpe barnehagen til naturlig å integrere den digitale praksisen i barnehagehverdagen og gi den støtten, veiledningen og opplæringen de trenger underveis i prosjektet. I tillegg sørger vi for at barnehagen får de ressursene de trenger for å lykkes. Dette blir et spennende prosjekt. Er du nysgjerrig på vårt samarbeid med Marihøna gårds- og friluftsbarnehage AS følg med her i bloggen og i sosiale medier. 

Vil du vite mer - kontakt oss