Mens e-post er blitt stadig sikrere er det fortsatt relativt enkelt å avlytte telefonsamtaler. Nå får det norske næringslivet tilgang til samme beskyttelse mot avlytting som NATO bruker. Og du kan fortsette å bruke samme smarttelefon som før, for tryggheten kommer i en tysk-utviklet app som er enkel å ta i bruk.

Betrodde rådgivere har tilgang på verdifull og sensitiv informasjon

Jurister, ansatte i finans, revisorer, rådgivende ingeniører, konsulenter… Listen er lang over mennesker som hver dag håndterer sensitiv informasjon og store verdier på vegne av sine kunder – innenfor og utenfor Norges grenser.

De siste årene har mange virksomheter gjort grep for å gjøre e-post sikrere når det utveksles konfidensiell informasjon. For jo mer sensitive data og jo høyere verdier som er involvert, desto større er risikoen for at mennesker, organisasjoner eller fremmede makter med uærlige hensikter forsøker å «kapre» informasjonsutvekslingen. Riktig bruk av kryptering har betydd mye, men fortsatt finnes det svakheter.

Jo mer internasjonalt næringslivet blir, desto større blir behovet for å ha et bevisst forhold til risikoen for avlytting av telefonsamtaler. 

Samtaler dårligere beskyttet enn e-post

Det finnes imidlertid én type kommunikasjon hvor fokuset på sikkerhet har vært langt mindre: Telefonsamtaler. Når for eksempel jurister snakker med klienter og andre rådgivere, er det relativt enkelt å avlytte samtalen. Det kan for eksempel være via falske basestasjoner (IMSI-catchere) i Norge, Wifi-nettverk hvor som helst, apper som har tilgang til mobiltelefonen, eller det kan være avlytting av selve mobilnettverket i utlandet.

De siste ti årene har antall flypassasjerer til og fra utlandet (med rutefly) økt med mer enn 50 prosent.

Jo mer internasjonalt næringslivet blir, desto større blir behovet for å ha et bevisst forhold til risikoen for avlytting av telefonsamtaler. Og like viktig er det å faktisk gjøre noe med utfordringen. Én ting er sikkert: Vi blir mer internasjonale. De siste ti årene har antall flypassasjerer til og fra utlandet (med rutefly) økt med mer enn 50 prosent.

Sikkert utstyr behøver ikke være tungvint

Det har lenge eksistert utstyr for å beskytte seg mot avlytting. Aberet har vært at det som regel kommer i form av telefoner som er enten svært dyre, lite attraktive for brukerne eller (som oftest) begge deler. Statsledere har brukt dem, men selv de foretrekker ordinære smarttelefoner. Derfor var det på tide at det kom en løsning hvor sikkerhet ikke går på bekostning av brukervennlighet.

Det hele begynte da det ble avslørt at amerikansk etterretning avlyttet telefonen til Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Dette kunne ikke tyske myndigheter leve med, og det ble det startskuddet for utviklingen av SecuSUITE for Government. Det er en app for smarttelefoner som kjører enten Android eller iOS – og som krypterer all tale mellom to brukere av appen. Selskapet som utviklet appen er nå et datterselskap av BlackBerry, anerkjent for mobil sikkerhet.

NATO-sikkerhet nå tilgjengelig for norske bedrifter

I mars ble det kjent at NATO Communications and Information (NCI) Agency tar i bruk SecuSUITE for Government internt i NATO. I pressemeldingen som vi linker til, kan du også lese om alle de sentrale sertifiseringene denne appen har, inkludert Common Criteria, samt hvordan den også sikrer kommunikasjon mot fastlinjer og for eksempel Skype-møter.

I Techstep mener vi alvor med vår visjon, Making Work Mobile. Derfor lanserer vi nå SecuSUITE for Government i Norge ikke kun for myndighetene, men også for privat sektor. Det betyr at våre kunder – og deres kunder – enkelt kan ta i bruk en app som gir førsteklasses beskyttelse mot avlytting.

Vår leveranse av SecuSUITE for Government baserer seg på kommunikasjon over sikre servere i Green Mountain i Stavanger, datasenteret i det tidligere NATO-anlegget. Tjenesten er operatøruavhengig, og den støtter også tale over WiFi, hvor risikoen for avlytting ofte er høy, ikke minst i utlandet.

Når brukere i samme nettverk ringer hverandre fra appen, er de sikret mot avlytting fra alle de truslene som er nevnt over – og flere.

Slik fungerer SecuSUITE for Government i bedriften

Bedriften kjøper så mange lisenser som den ønsker fra 199 kroner per bruker i måneden. Bedriftens administrator håndterer brukerne, og lisensene kan fordeles midlertidig etter behov. Kunder og andre eksterne samarbeidspartnere kan også være brukere. Det er kun administrator som vet hvem som er brukere; data om dette registreres ikke av verken Techstep eller BlackBerry.

Når brukere i samme nettverk ringer hverandre fra appen, er de sikret mot avlytting fra alle de truslene som er nevnt over – og flere. SecuSUITE for Government gir også beskyttelse av identiteten til de to som ringer hverandre. 

Ønsker dere å få høre mer om hvordan dere på en rimelig og brukervennlig måte kan beskytte dere mot avlytting av telefonsamtaler?

Les mer om SecuSUITE for Governement og ta kontakt i dag!