I disse dager kan du reise hver dag og tilbringe all tid i møter. Men i en verden der tid er et knapphetsgode må man jobbe smart, og redusert reisetid er en del av dette. Det er også slitsomt å jobbe på flyet og i flyplasslounger. Selv om reising i noen grad kan være positivt for virksomheten, har det negativ innvirkning på produktiviteten.

Teknologi gjør at vi kan nå kan være på mange steder i løpet av dagen. Videosamarbeid er praktisk; du kan eksempelvis samarbeide med Østen på morgenen, med USA på ettermiddagen og Europa hele dagen.

 

 


Når skal man fly eller være virtuell?

  • Du må ta i bruk teknologi for å forstå fysiske og tidsmessige begrensninger. Jo mer du bruker virtuelle samarbeidsløsninger, desto smartere avgjørelser om forretningsreiser kan du ta fordi du forstår virtuelle begrensninger og hva som utløser reisebehov.

  • Første gang du møter nye kunder synes jeg det er viktig å innlede med et fysisk møte for å etablere tillit, men etterpå er det enklere med virtuelle møter. Tillit bærer seg også over lyd og videokonferanse.

  • Ofte krever de viktigste møtene mye reisetid, men man må også delta i andre møter. Du kan diskutere de viktigste sakene ansikt til ansikt og gjennomføre andre møter virtuelt.


Virtuelle videomøter er mer produktive

  • Det er ingen avbrytelser når du beveger deg mellom virtuelle møter. Fysiske møter kan bli tidstyver, eksempelvis når du treffer kolleger i korridoren.

  • Virtuelle møter gir økt produktivitet fordi møter med oppsatt agenda er mer effektivt og gir oftest bedre resultater.

  • Video akselererer også forretningskommunikasjon og gir følelse av å være fysisk tilstede, noe som sikrer at deltakerne er oppmerksomme og følger med.

Bedre balanse mellom jobb og hverdagsliv

  • Virtuelle møter gir bedre livsbalanse fordi man blir mer bevisst på hvor lenge møter varer og hva som haster, noe som frigjør tid slik at du kan være mer tilstede for kollegaer og familie.

  • Du kan jobbe hjemmefra eller annet sted med fleksibilitet til å avholde møter som passer i hverdagen.

Kan vi forbedre vår miljøbevisste forretningskultur?

I dag rettes oppmerksomheten mot klimaendringer og miljøutfordringer, og internasjonale virksomheter som tar initiativ til å redusere miljøavtrykk må se på forretningsreiser som et betydelig aspekt.

Jobbreising øker fortsatt til tross for nye samarbeidsverktøy og dette er blir enda mer drastisk på grunn av befolkningsvekst og mer globaliserte økonomier. Mens bygg blir smartere og mer energieffektive, vil proporsjonen av en virksomhets miljøavtrykk som følge av forretningsreiser øke og må settes ytterligere i søkelyset.

Vi må fortsatt reise for å etablere tillit og oppleve enkelte ting, men når samarbeidsløsninger blir enda mer utvidede og visualiserte kan du se ting gjennom VR som om du skulle vært tilstede, og teknologien vil igjen forsterkes som motvekt til jobbreising.

Ny teknologi vil bidra til å skape en økt motvekt til reising, også når oppgavene er utfordrende, som stedsbesøk og -inspeksjoner. Over tid vil globale virksomheters reisevirksomhet bli ytterligere redusert med AR- og VR-teknologi.

Jabra Evolve 65t contextual 08

 

Kontakt oss for en samtale om hvordan Jabra kan imøtekomme de ønsker og krav du har til riktig utstyr på dine reiser, eller når du jobber fra kontoret eller hjemme.

Vil du vite mer - kontakt oss