Høyere mål for elevenes læring setter nye krav til skoleutvikling. Riktig gjennomført digitalisering er en forutsetning for å nå målene, og det er skoleledelsen som må ta føringen.

 

Ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer vil gjøre at det samfunnet og arbeidslivet som dagens elever skal delta i, vil være helt annerledes fra i dag. Derfor trenger vi barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. Alt dette begynner med ny og relevant undervisning – med mer deltakelse og dybdelæring for elevene.

Les om hvordan få mer glede av iPad i klasserommet

Forutsetningen for å lykkes


Digitalisering er et middel for å oppnå disse målene. Og, det er ikke nok å bytte tavle og papir ut med digitale hjelpemidler. Vi er langt ifra alene om å mene at nye ambisjoner og krav til undervisning og skoleutvikling forutsetter en bredere og mer nyansert tilnærming til digitalisering.

Nå er problemstillingen hvordan digitalisere for å løfte elevenes læringsutbytte. 

Det er altså ikke lenger et spørsmål om skolen skal digitalisere. Nå er problemstillingen hvordan digitalisere for å løfte elevenes læringsutbytte. Og svaret på hvordan begynner med en visjon hvor skoleledelsen må ta initiativet for å sikre en best mulig gjennomføring og effekt av investeringene.

GettyImages-944756116-1

Et tilbud basert på erfaring og pedagogisk innsikt


I Techstep har vi lang erfaring med å hjelpe virksomheter i både offentlig og privat sektor med alt fra å skape en digital strategi til konkret å gjennomføre den ved bruk av markedets beste tilgjengelige teknologi. Altså, vi begynner med rådgiverens uavhengighet, ekspertise og erfaring, og så går vi videre til å levere en sømløs pakke av standardprodukter med «best in class» funksjonalitet og sikkerhet. Les mer om Education by Techstep

Vi utviklet et helhetlig konsept og ansatt pedagogiske ressurser.

New call-to-actionFor å tilpasse vårt tilbud til behovene innenfor grunnskolen og videregående skole, har vi utviklet et helhetlig konsept og ansatt pedagogiske ressurser. Vi har skapt en leveranse som adresserer alt fra strategiske hensyn til praktiske utfordringer – fra skoleledelsen, via IT-avdelingen og ut til lærerne i klasserommet. For skoleledelsen vil vi spesielt trekke fram rådgivningen og planleggingen i forkant.


Og viktigst av alt, vår leveranse har elevenes deltakelse i egen læring som et bærende element. De tre verdiene som vi jobber hardest med å oppfylle er tilgjengelighet for alle, kreativitet og mobilitet, som understøttes av strenge krav til både sikkerhet og personvern. Les mer om hver av dem.

 

En total leveranse tilpasset skolens behov

Vi tilbyr en fullstendig gjennomføring, med alt som skal til for at elevene får en bedre skolehverdag ved bruk av nettbrett og tilknyttet programvare og styringsverktøy.

  1. Møter om strategi og kartlegging av dagens digitale tilstand, som munner ut i konkrete planer og gjennomføring.

  2. Kommunen kan være sikker på at det bygger på verdensledende personvern og sikkerhet.
    Finansieringen skjer i form av månedlige brukerkostnader – og i forsvinnende grad initielle investeringer.

  3. IT-avdelingen skal ikke bekymre seg for verken kapasitet til grunnleggende infrastruktur (f.eks. wifi) utrulling, support eller forvaltning, tilknytning til Feide – det ordner vi.

  4. Techstep står for den praktiske opplæringen og veiledningen av lærerne og etableringen av levende brukerforum for utveksling av erfaringer.
    Vi står også for livsløpshåndtering av utstyret.

Finn ut mer om Education by Techstep

Kontakt vårt education team