Vi har studert hva som kjennetegner skoler som lykkes med å løfte læringsprosessene gjennom ambisiøs og riktig bruk av digitale verktøy. Vi tror disse ni kriteriene er viktige for å lykkes.

 

For elevene får digitaliseringen håndfast betydning og verdi når teknologien gir større variasjon, mer tilpassing, økt involvering og bedre læring. Digitale ferdigheter er viktig for elevene – i dag og i morgen.

Techstep hjelper skoler over hele landet med å sette ut digitale strategier og planer i praksis, gjennom opplæring, utrulling og drift av nettbrett, operativsystemer og apper. Sammen med vår partner Apple og våre egne pedagogiske ressurser har vi sett på både positive og negative erfaringer skoler i inn- og utland har gjort seg.

Finn ut mer om Education by Techstep

Her er ni kriterier vi mener går igjen hos skoler som har lykkes med å transformere læringsprosessen gjennom digitalisering:


 1. En klar og tydelig visjon

  Hva skal kjennetegne skolehverdagen, lærernes arbeidsplass og elevenes læring om fem år? Kan dere tegne en visjon av et sted dere ønsker å være, som er relevant for elevenes fremtidige utdannelse og arbeid? Hvordan kan Fagfornyelsen bidra til visjonen?

 2. Strategisk planlegging

  iPad i skolen er ikke et mål i seg selv, og det er ikke en satsing som springer ut av IT-avdelingen. Valg av verktøy er en del av en helhetlig plan for læring, og strategisk planlegging er blant de viktigste suksesskriteriene. Planleggingen må inkludere hvordan de overordnede målene skal konkretiseres i for eksempel deltakelse, utrulling, opplæring og involvering av foresatte og nærmiljø.

 3. Ta med lærerne på laget fra første dag

  Dersom iPaden skal bli noe mer enn en elektronisk bok, og i stedet transformere læringsprosessene, kan det endre arbeidsdagen for læreren. Alt fra undervisning til oppfølging av elevene og innleveringer vil endres, og læreren er nøkkelen til å lykkes. Som i alle andre endringsprosjekter må de involverte bli hørt, komme med innspill og påvirke hvordan nettbrett og programvare tas i bruk. Lærerne må få kunnskap gjennom opplæring og inspirasjon.

 4. Lidenskap og entusiasme for endringene og målene

  Skoleledelsen må vite hvilke gevinster digitaliseringen kan tilføre både lærere og elever og fordelene må kommuniseres til de involverte. Dette skal bygge motivasjon blant lærere, foreldre og elever til å omfavne endringene som kommer, føle eierskap og kjenne at det er nødvendig. Samtidig må det bygges realistiske forventninger til at det vil ta tid før alt går på skinner. Og når en skal sette i gang må ledelsen har mot til å feile. Det er tross alt nybrottsarbeid for de fleste av oss.

 5. Lær av andres suksesser og feiltrinn

  Mange skoler i Norge og utlandet har allerede tatt kortere eller lengre digitale steg. Mange har høstet verdifull erfaring allerede. Reis på besøk og snakk med andre om hva de er fornøyde med og hva de ville gjort annerledes dersom de visste bedre før de satte i gang.

 6. Opplæring, opplæring, oppfølging

  Nettbrett er nye læremidler. De krever en viss teknisk opplæring. Mest av alt trengs likevel opplæring i hvordan de ulike programvarene fungerer, hvilke nye muligheter som åpner seg, og hvordan undervisningen og oppfølgingen kan endres. En må heller ikke glemme jevnlig evaluering, oppfølging og oppdatering.

 7. Frigjør dere fra skolebøkene

  Å frigjøre seg fra skolebøkene handler for oss om å skille læring fra å være knyttet til spesifikke læremidler. Det betyr ikke at skolebøkene er utdatert eller at elevene ikke skal skrive for hånd. Det handler om at både undervisning og forståelse frigjøres fra de tradisjonelle knytningene til læreboka, enten det er i undervisningen eller i elevenes oppgaveløsning og besvarelser. Nettbrett åpner for at elevene kan lære og vise fram sin kunnskap på helt nye måter, for eksempel gjennom video, tegning, presentasjoner og lydfiler.

 8. Sterk klasseledelse blir viktigere

  Digitalisering vil ikke skille de «teknofile» lærerne fra resten, for teknologien er veldig lett tilgjengelig for enhver lærer med et åpent sinn. Vi tror at digitaliseringen av skolehverdagen først og fremst vil sette større krav til klasseledelse og grunnleggende pedagogisk dyktighet. Elevene må tilføres et «digitalt gangsyn» og lære seg til å navigere i det digitale samfunnet på en kritisk måte, samtidig som de lærer å benytte seg av mulighetene som ligger der.

 9. Skill ut det tekniske til andre

  Frigjør lærerne fra den tekniske håndteringen av både nettbrett, apper og operativsystem. La lærerne være lærere, ikke IT-support. Brukernavn og passord skal være alt både elever og lærere trenger for å komme i gang. Velg en ekstern partner som står for fysisk utrulling, oppdatering av programvare, support og reparasjoner, forsikring og finansiering, samt håndtering av gamle enheter. 

Hva mener du er viktig for at digitale verktøy skal bidra til å løfte skolen og elevenes læringsutbytte? Vi tar gjerne en prat med skoleledere over hele landet.

Kontakt vårt education team