Teknologi som verktøy for problemløsning og kritisk tenkning

Fremtidens dybdelæring setter nye krav til kritisk tenkning hos elevene. Vi er overbevist om at morgendagens dybdelæring blir best med riktig bruk av teknologi. Samtidig setter ny bruk av teknologi andre og sterkere krav til kritisk tenkning hos elevene.

Ta kontakt om du ønsker å delta på neste workshop om temaet problemløsning og kritisk tenkning og kreativitet i det digitale klasserommet.


Vil du vite mer - kontakt oss


Dybdelæring er nøkkelen til morgendagens arbeidsliv

Dybdelæring innebærer at elevene bruker sine evner til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring. På denne måten skapes varig forståelse hos elevene. For å lykkes må elevene få anledning til å fordype seg og jobbe med lærestoffet over tid.

Underveis får elevene tilbakemeldinger og utfordringer som tilpasset den enkeltes faglige utvikling. Det har også betydning for læringen at elevene reflekterer over sin egen læring og får hjelp til å forstå sammenhenger. Dette er noe av essensen i den offentlige utredningen «Fremtidens skole», som ble ledet av professor Sten Ludvigsen.

Hjul til blogg_2Dybdelæring innebærer at elevene gradvis utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger. Dette inkluderer at de ser hvordan enkeltdeler av det de lærer i et ett fag kan utgjøre en helhet, samt hvordan dette kan overføres til andre fag og sammenhenger.

Med vellykket dybdelæring mestrer elevene det de holder på med før de tar neste steg. For å få til dette er det også viktig å jobbe tverrfaglig og fagovergripende, og det er ofte nødvendig å jobbe med færre mål/tema samtidig. Det krever igjen at man har et lavere tempo gjennom klarere prioritering. Men, det betyr ikke lavere forventninger – tvert imot.

 

Kritisk tenkning og dybdelæring

Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Det er slutt på tiden da skolen delte ut PC og programvare for utelukkende å legge til rette for nye digitale kunnskaper. I stedet må vi ta et steg tilbake og se på hva vi vil med skolen. Da vil riktig bruk av digitale virkemidler få en naturlig plass, simpelthen fordi teknologien kan forsterke tradisjonelle tilnærminger og – mest av alt – legge til rette for helt nye måter å skape dybdelæring.

Ny teknologi og elevenes enorme tilgang til informasjon, setter samtidig nye krav til kritisk tenkning og kildekritikk. Kritisk tenkning innebærer å kunne vurdere holdbarheten av informasjon og argumenter. Å kunne gjøre etiske vurderinger og utvise dømmekraft inngår i den kritiske vurderingsevnen.

Gjennom arbeid med faglige utfordringer vil elevene få kunnskap om hvordan de lærer og utvikler seg i faget. Dypere innsikt utvikles når elevene ser sammenhenger mellom kunnskapsområder, og når de behersker et mangfold av strategier for å tilegne seg, dele og forholde seg kritisk til kunnskap.

 

Workshop for nysgjerrige lærere

Kreativitet, samarbeid og kritisk tenkning utgjør bærebjelkene i hvordan Apple har bygget opp sin skolesatsing. Dette gjennomsyrer særlig programvaren som lærere og elever bruker hver dag: Hos våre kunder og andre skoler som bruker iPad og Apples programvare, ser vi hvordan læringen får et løft og hvordan nysgjerrigheten stimuleres.

Nå ønsker vi å se nærmere på kritisk tenkning. Derfor arrangerer Techstep en workshop om hvordan teknologi kan styrke problemløsning og kritisk tenkning. Vi lover en inspirerende workshop i våre lokaler i Oslo. Målgruppen er nysgjerrige og engasjerte lærere som ønsker å lykkes med såvel læremål som digitalisering.