Teknologi kan fornye og forsterke tradisjonelle læringsprosesser. Aller best blir læringsutbyttet når skolen evner å transformere undervisningen. Det er enklere å oppnå enn mange tror – og mange gjør det allerede.

 

For en stund tilbake, da jeg fortsatt var lærer ved Langhus skole, fulgte Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) med på undervisningen for å se hvordan jeg benyttet meg av iPad i undervisningen. Nærmere bestemt var det prosjektet «Sommerfuglens syklus» de studerte, hvor elever i 1. klasse lærte om livet fra larve til sommerfugl.

 

Kreativt arbeid og formidling

Statped oppsummerer slik: «Det å utnytte alle mulighetene som iPaden har, gir elevene flere valg for å tilegne seg kunnskap ved hjelp av video, opplesing og bilder. De kan bearbeide kunnskapen gjennom kreativt arbeid og formidle det de har lært. Det at læring skjer gjennom flere kanaler, gir elevene økt mulighet til mestring. Det gir også frihet for hver elev til å velge den læringsstrategien som passer best.»

Dette treffer det jeg mener er sentralt når det gjelder læringsbrettenes styrke. Det handler om hvordan læreren kan formidle og hvordan elevene tilegner seg kunnskap og selv uttrykker forståelsen. Som alle kan se av videoklippene på Statpeds sider, er det ikke iPad som erstatning for tavleundervisning, lesebøker og blyanter. Nei, det er iPad som et supplement som åpner for muligheter vi ikke hadde før – innen både pedagogikk og læring.

 

Nye muligheter i undervisningen

De siste årene har det kommet stadig flere eksempler i norsk skole på vellykket bruk av digitale verktøy. Ett av disse har vi i Råde kommune i Østfold, og om kort tid lanserer vi et sett videoer for å vise hvordan de har jobbet og hva de har oppnådd. Følg med!

Rektor Karoline Hoel Balstad ved Bogstad og Sørkedalen skoler i Oslo leder et annet eksempel på skoler som lykkes digitalt. I kronikken «Kvaliteten er ikke tilfeldig, vi leker ikke skole!» i Dagsavisen, understreker hun at læreren ikke kan erstattes av digitale verktøy, men hun ser hvilke muligheter dette gir oss i undervisningen:

  • Lærerne transformerer undervisningen slik at motivasjon og aktivitet blant elevene øker.

  • Undervisningen varieres i større grad enn tidligere.

  • Læringen effektiviseres, fordi aktivitetsskiftene kan være raskere når man ønsker det.

  • Læringsbrettet gjør tilpasset opplæring lettere og mindre synlig.

 

Lettere å nå målene i fagfornyelsen

Legg merke til ordet «transformerer», jeg kommer straks tilbake til det. Rektor Balstad sier at iPaden gjør det enklere å nå målene i fagfornyelsen: «I fagfornyelsens generelle del legges det vekt på elevmedvirkning, individuell tilpasning, kreativitet og dybdelæring. For at vi skal kunne nå disse målene, og samtidig ruste våre elever til den fremtiden de skal møte, er det avgjørende at skolen utvikler seg på linje med samfunnet generelt. Arbeidet og undervisning med læringsbrett hjelper oss med dette.»

Lærer man bedre med teknologi? Ja, mener Balstad: «Bruk av eksempelvis forklaringsfilmer laget av både lærer og elev, gir alle elever lik mulighet til å ha tilgang til gjennomgang av fagstoff. Vi erfarer for eksempel at førsteklassinger som lager forklaringsfilmer i matematikk, får en dypere forståelse enn vi har kunnet gi dem tidligere.»

Vi har tidligere skrevet flere artikler (blant annet denne) om at iPaden alene ikke transformerer undervisningen – at suksess med læringsbrettene forutsetter en skikkelig pedagogisk strategi i kommunen. Dette får følger helt ut i klasserommene, noe også Statped er opptatt av: «En viktig faktor for å lykkes med å integrere digitale verktøy i undervisningen, er at læreren har en tydelig klasseledelse med god struktur.» 

 

Transformasjon av undervisningen

Selv blir jeg aller mest engasjert for teknologiens plass i undervisningen når den tar oss videre fra tavle og kritt og åpner for læringsopplevelser som ikke var mulige før. Det er her ordet transformasjon kommer inn.

Ruben R. Puentedura er en amerikaner som mer enn de fleste andre har studert teknologi i pedagogikken. Han sier at de mer sofistikerte brukerne av digitale verktøy i skolen både modifiserer og redefinerer undervisningen. De som er kommet lengst begynner å arbeide på måter og med innhold som ikke var mulig uten teknologien.

Mange norske skoleledere og lærere jobber i det stille med å ta i bruk nye digitale muligheter. Og mange lykkes. De som velger iPad får tilgang til et stort univers av apper og andre ressurser for lærere og elever. Ja, jeg vil hevde at når skolene først har på plass den pedagogiske strategien, så er «iPad-sfæren» den enkleste og raskeste veien til digital transformasjon av skolen. 

Vil du vite mer - kontakt oss