iPad i skolen: På tide med en ny gnist?
Skole

iPad i skolen: På tide med en ny gnist?

Pandemien har avdekket mange muligheter og utfordringer med digitale undervisningsmidler, og hverdagen blir kanskje aldri...

Den digitale hjemmeundervisningen
Skole

Den digitale hjemmeundervisningen

La verden bli ditt klasserom Dette er en utfordrende tid for oss alle, bekymringer rundt COVID-19, skolene er fortsatt...

Videokonferanse for skoler
Skole

Videokonferanse for skoler

Videokonferanser kan hjelpe deg å gjøre det enklere å nå elevene i situasjoner der fysisk tilstedeværelse er umulig. Det er...

Slik gir iPad læringsopplevelser som ikke var mulig tidligere
Skole

Slik gir iPad læringsopplevelser som ikke var mulig tidligere

Teknologi kan fornye og forsterke tradisjonelle læringsprosesser. Aller best blir læringsutbyttet når skolen evner å...

Bruk av iPad avgjør om skolen lykkes
Skole

Bruk av iPad avgjør om skolen lykkes

Digitalisering i skolen engasjerer. De fleste høster store pedagogiske gevinster ved riktig bruk av iPad. Samtidig...

Ut med nettbrettet! - la verden bli ditt klasserom
Skole

Ut med nettbrettet! - la verden bli ditt klasserom

Da jeg gikk på skolen, hadde vi begrepet «utetime». Jeg vet ikke om dette er noe en roper ut i klasserommet lenger, når en...

Hvordan lykkes med nettbrett?
Skole

Hvordan lykkes med nettbrett?

Skolens pedagogiske strategi er nøkkelen for å lykkes med nettbrett Digitalisering i skolen engasjerer. De fleste høster...

Dybdelæring med digitale verktøy
Skole

Dybdelæring med digitale verktøy

Teknologi som verktøy for problemløsning og kritisk tenkning Fremtidens dybdelæring setter nye krav til kritisk tenkning hos...

Hvordan lykkes med digitale verktøy
Skole

Hvordan lykkes med digitale verktøy

Vi har studert hva som kjennetegner skoler som lykkes med å løfte læringsprosessene gjennom ambisiøs og riktig bruk av...

Hvordan få mer glede av iPad i klasserommet
Skole

Hvordan få mer glede av iPad i klasserommet

  Dere er kanskje godt i gang eller skal i gang med å implementere iPad som verktøy i undervisningen. Ofte kan det være...