Norges fremste leverandør av mobilitetsløsninger har signert samarbeidsavtale med en av landets hurtigst voksende aktører innen helseteknologi. Samarbeidet legger til rette for at digital hjemmeoppfølging kan gi trygge og gode pasientopplevelser for enda flere.

 

Techstep og Dignio har signert en avtale om å innlede et salgs- og markedssamarbeide. Partenes felles mål er å øke adopsjon av smarte, teknologiske løsninger i helse- og omsorgssektoren gjennom å legge til rette for en digital hjemmeoppfølging som kan gi pasienter over hele Norge en tryggere og mer forutsigbar hverdag, med mer kontroll over egen helse.

Avtalen innebærer at Dignio skal selge og markedsføre Techsteps markedsledende suite av «mobilitet-som-tjeneste»-konsepter. Dette inkluderer Origo Business Cloud, Techsteps egen løsning for effektiv mobil administrasjon, samt andre løsninger som skal besørge sikkerhet, fjernadministrasjon og forvalting av mobile kommunikasjonsløsninger.

Techstep skal på sin side selge og markedsføre Dignios løsning for digital hjemmeoppfølging,  Dignio Prevent og MyDignio. Avtalen omfatter også distribusjon av tilhørende medisinsk tilleggsutstyr, noe som betyr at partene i fellesskap kan levere en unik totalitet.

Se film som viser hvordan Oslo Kommune, Bydel Sagene viser hvordan teknologiske hjelpemidler gir større trygghet og mer frihet

 

 

Forventer vekst

Samarbeidet mellom de to partene reduserer størrelsen på investeringene som må til for at kommuner og helseinstitusjoner kan implementere digital hjemmeoppfølging, og begynne med å hente ut de økonomiske og helsemessige fordelene som erfaringsmessig følger av slike programmer.

Med både teknologi, programvare og administrasjon redusert til forutsigbare, månedlige kostnader, ligger alt til rette for at helsen til pasientene kan ivaretas på en bedre og mer effektiv måte. Begge parter tror at å redusere veien fra behov til implementert løsning vil gi vekst i markedet for smart pasientoppfølging, et segment som er sterkt preget av innovasjon og innføring av nye, digitale arbeidsredskaper.

– Vi i Techstep har fulgt med på Dignio i lengre tid, og har latt oss imponere over hvordan de har utviklet løsninger helt i verdensklasse for å gi både helsepersonell og pasienter en enklere og bedre hverdag. Disse løsningene forutsetter at både pasienter og helsepersonell har tilgang på teknologi som Techstep har svært gode distribusjons- og administrasjonsløsninger for, så her fant vi det naturlig å forene krefter, uttaler Inge Paulsen, adm. direktør i Techstep Norway AS.

– Målet for Dignio har hele tiden vært å gi pasienter en tryggere, enklere hverdag, og at helsepersonell skal få mer tid til å levere den gode omsorgen. Techsteps kompetanse og løsninger utfyller på en glimrende måte våre egne, så sammen kan vi gjøre dette tilgjengelig for enda flere, sier Lars Christian Dahle, daglig leder i Dignio.

Techstep hjelper selskaper og organisasjoner med å dra nytte av mobilteknologi. Ved å kombinere maskinvare, programvare og pakketjenester hjelper vi våre kunder med å forbedre arbeidsdagen til mer enn 665 000 ansatte i over 4 000 organisasjoner i hele Norden.

 Dignio utvikler helseteknologi for digital hjemmeoppfølging og tilbyr en plattform som muliggjør telemedisin, hjemmemonitorering, medisineringsstøtte, egenrapportering, egenbehandling og prøvetaking. Dignio har kunder over hele Norge, og er også tilstede i Storbritannia og Kina. Dignio teller i dag 28 ansatte.

 

For mer informasjon, kontakt:
Techstep Tron Syversen, Head of Product & Partners Techstep Norway (tron.syversen@techstep.no)

Dignio Marianne Wilhelmsen, Kommunikasjons- og markedssjef i Dignio (marianne@dignio.com)