Videokonferanser kan hjelpe deg å gjøre det enklere å nå elevene i situasjoner der fysisk tilstedeværelse er umulig. Det er mange ulike måter å sette opp videokonferanser. Her har vi laget en liten guide for deg som ønsker å starte videokonferanser med elevene.

 

Guide

 
 1. FØLG KOMMUNENS RETNINGSLINJER - GDPR
  Sørg for å overholde skolens eller kommunens retningslinjer og anbefalinger ved videokonferanse

 2. PLANLEGG
  Planlegg videokonferansen med eleven(e) på forhånd. Bestem dato, klokkeslett, agenda,og videokonferanseverktøyet du skal bruke

 3. TEST
  Før konferansen, test videokonferanseverktøyet på enhetene og i rommene du skal bruke for å sikre at tilkoblingen er god. Øv deg på å bruke funksjonene i verktøyet for video-konferanser du velger. Kontroller at kameraet og mikrofonen er slått på, og test dem for å forsikre deg om at de fungerer.

 4. STORE GRUPPER - HELE KLASSEN
  Hvis konferansen din involverer en stor gruppe elever, eller hvis tiden din er begrenset, kan du få noen til å logge inn tidlig og sørge for at alt fungerer før andre blir med i konferansen.

 5. EN TIL EN OPPFØLGING
  Sett opp 1:1 videokonferanse med elever eller foreldre. 

 6. DEMP MIKROFONEN - MUTE
  Demp mikrofonen når du ikke snakker for å unngå distraherende bakgrunnsstøy. Pass på å slå mikrofonen på igjen (unmute) når du snakker.

 7. KAMERAPOSISJON
  Plasser kameraet i øyenivå. Se direkte i kameraet når det er mulig.
Skriv ut guiden her

New call-to-action

Plattformer for videokonferanse

Her er noen verktøy for videokonferanse:

Zoom-Education 


Feilsøking 

Videokonferanse fungerer best når elevene kan se og høre hverandre. Kvaliteten på konferansen vil avhenge av bredbåndshastigheten og antall brukere som bruker tjenestene til operatøren.

Her er noen vanlige problemer:

Videoen fryser/lyden virker ikke: bruk en nettverkskabel i stedet for wifi eller involver færre antall enheter som er koblet til videokonferanserommet. 

Ekko av alt du sier: bruk hodetelefoner eller demp personen som forårsaker ekkoet.

Skjermen fryser eller henger etter når andre snakker: slutt å strømme videoer, oppdatere programvare eller noe annet som konkurrerer med Internett-tilkoblingen din. 

Ingen lyd, du kan ikke høre noen:  kontroller at hodesettet er riktig konfigurert, skru opp volumet på datamaskinen og / eller i programvaren, koble hodesettet til en annen USB-port.

 

Har du fortsatt problemer?
Prøv en av disse løsningene:
 1. Logg av plattformen og logg inn igjen
 2. Lukk alle andre åpne vinduer og programmer på enheten
 3. Start datamaskinen på nytt
 4. Prøv en annen enhet

Fordeler med videokonferanser

 • Nå ut til studenter som vanligvis ikke kan delta i undervisningen.
 • Få kontakt med andre skoledistrikt for å samarbeide på tvers av landegrenser.
 • Ta opp timene dine for å hjelpe elevene med å komme i gang.
 • Inviter eksperter inn i klasserommet for å få en innvirkning.
 • Få mer en-til-en tid med studenter.Få kontakt med foreldre på nye måter.
 • Ta med klasserommet til nye steder.

 


zoom_logo

Techstep leverer Zoom videokonferanseløsning for iPad gratis til skoler frem til 1. juli 2020.

 • Zoom muliggjør gjennomføring av lærerstyrte on-demand eller planlagte videoøkter med inntil 100 deltagere.
 • Læreren vil ha mulighet til å styre hvem som kan snakke/høres av de andre (løsning for at elevene kan ‘rekke opp hånden’ slik at de kan markere at de har spørsmål), opprette 1-1 videorom, skjermdele applikasjoner fra iPad, annotere på delt skjerm i sanntid, samt illustrere på digital whiteboard.
 • Løsningen krever ingen registrering av eller data om elevene.
Vil du vite mer - kontakt oss