Vårt pilotprosjekt er i gang

Tidligere i høst kåret vi en vinner av vårt pilotprosjekt - Digital praksis i barnehagen. Prosjektet baserer seg på Techstep Education sitt barnehagekonsept. Vår helhetlige tilnærming ivaretar alle elementene som trengs for å få til en vellykket implementering.

Barn introduseres for digitale verktøy i tidlig alder. De bruker mye tid på internett og sosiale medier, og denne tiden bør oppleves som god og trygg og til det beste for en selv og andre.

I Rammeplanen for barnehagen står det at:
«Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Personalet i barnehagen skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern.»


Vår pilotbarnehage er i gang

Fredag 29. januar kick-startet vi vårt pilotprosjekt med Marihøna gårds- og friluftsbarnehage, og tema for dagen var blant annet Digital dømmekraft - et stort viktig tema som vi alle bør ha kunnskap og kompetanse om, ikke minst vi som arbeider tett på barn og unge. 

Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.
Personalet skal:

 • utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
 • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
 • vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk
 • utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

  Rammeplan for barnehager, UDIR

Tenk over hva du legger i begrepet digital dømmekraft og hvordan du utøver det i ditt arbeid?

Digital dømmekraft handler om evne til kritisk refleksjon, bl.a. knyttet til personvern, nettvett og opphavsrett. (dubestemmer.no, 2020)
Kort forklart kan vi vel si at digital dømmekraft handler om å bruke digitale medier og Internett på en klok og etisk forsvarlig måte.

Denne videoen forklarer Digital dømmekraft på en fin måte: 
Hva er digital dømmekraft - Dubestemmer

 

Jeg skal ikke gå i dybden på temaet digital dømmekraft her, men ønsker å komme med noen tips og ressurser til hvordan dere kan arbeide med Digital dømmekraft i barnehagen.

I dialog med barnehageansatte, rundt om i landet, opplever jeg at ansatte har ulike forutsetninger, forståelse og kompetanse når det gjelder å utøve og å lære bort digital dømmekraft. Hvis vi skal lære barna digitale ferdigheter og å håndtere den digitale verden, må vi selv være bevisst vår egen digitale dømmekraft. 

Hvordan arbeides det med digital dømmekraft i din barnehage?

Her er noen tips:

 • Tilegn deg kunnskap om og ferdigheter om bruk av digitale verktøy og medier
 • Reflekter over muligheter og konsekvenser ved bruk av digital verktøy
 • Beskytt barna fra skadelig innhold og gi barna ansvar for å handle etisk på internett
 • Surf med barna på internett
 • Vær kritisk til kilder
 • La digital kompetanse være et aspekt av sosial kompetanse 
 • Bruk digitale verktøy hensiktsmessig og som en del av læringsprosessen
 • Ha et bevisst forhold nettbruk og sosiale medier
 • Ta hensyn til opphavsrett og personvern
 • Bruk nettvett!

Ressurser og kilder

Ønsker din barnehage mer digital kompetanse? Våre kurs har fokus på digital dømmekraft, informasjonssøk, kildekritikk, personvern og opphavsrett. Kurset tilpasses alltid til din barnehage.  Kontakt oss for kurs og opplæring, eller hvis du ønsker å vite mer om vårt barnehageprosjekt.
Kontakt oss→

Lene Moen-1
Lene Lindquist Moen
Pedagogisk leder
Techstep
Epost: lene.moen@techstep.no
Mobil: +47 975 24 180