Brukervilkår

 

1. Innledning
Disse Brukervilkårene regulerer din bruk av Techstep App. Du forplikter deg til å følge disse Brukervilkårene idet du tar i bruk App-en.

App-en leveres av Techstep-gruppen. Du finner mer informasjon om Techstep-gruppen her

App-en er laget for å gi deg muligheten til å følge med på bruken av mobiltjenester levert fra Techstep (“Tjenestene”) og slik at du kan administrere dine personopplysninger i App-en.

Informasjon om behandling av personopplysninger finner du her

2. Opprettelse av konto
Du må opprette en brukerkonto for å få tilgang til informasjon om ditt abonnement i App-en. Det er ditt ansvar å oppgi korrekte opplysninger i forbindelse med registrering og å holde opplysningene oppdaterte. Når du har lastet ned og installert App-en, kreves det at du oppgir organisasjonsnummer og ditt mobilnummer. Du vil få tilsendt en kode på mail som tastes inn for å aktivisere App-en.

Brukerkontoen er personlig, og du er ansvarlig for all aktivitet som skjer gjennom bruk av kontoen. Dersom du slutter i virksomheten vil tilgangene til App-en automatisk bli fjernet, og du vil ikke lenger kunne logge inn. Dersom du vet eller mistenker at noen andre har tilgang til innloggingsopplysningene dine, bør du straks melde fra til nærmeste leder.

Dersom din virksomhet velger å avslutte avtalen, vil du miste tilgangen til App-en og dine opplysninger vil bli slettet etter 6 måneder.

3. Bruk av kontoen
Du er ansvarlig for å følge gjeldende regler, disse brukervilkårene og allment akseptert praksis ved bruk av kontoen. Dersom Techstep mistenker at kontoen blir benyttet i strid med det som er sagt ovenfor, forbeholder Techstep seg retten til å stenge eller sperre kontoen midlertidig uten varsel.

4. Immaterielle rettigheter
Techstep eller Techsteps eventuelle lisensgivere, innehar de immaterielle rettighetene til tekst, bilder, design og annet materiale og annen informasjon som er tilgjengelig gjennom bruk av App-en, samt den underliggende programkoden til App-en. Slikt materiale og slik informasjon kan ikke brukes på annen måte enn det som omfattes av normal bruk av kontoen.

5. Overdragelse
Techstep forbeholder seg retten til å overdra disse brukervilkårene til et annet selskap i forbindelse med et salg av hele eller deler av virksomheten.

6. Lovvalg og tvistløsning
Brukervilkårene reguleres av norsk lov. Tvister løses ved de alminnelige domstolene hvis ikke annet følger av ufravikelig lovgivning.

7. Endring av vilkårene
Techstep forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vilkårene. De til enhver tid gjeldende vilkårene vil være tilgjengelig på i App-en. Vesentlig endringer vil bli varslet på e-post og/eller SMS.

8. Kontakt
Techstep kan kontaktes per epost: info@techstep.no
eller per post:
Techstep ASA
Brynsallèen 4
0667 Oslo
Telefon: 23 17 23 50