Miljø

Miljø - En viktig del av Techstep

Miljøarbeidet i Techstep er i kontinuerlig prosess og vi ønsker å være en tydelig bidragsyter innenfor vår bransje. Ansvar for klima og miljø hviler på oss alle.

Vårt miljøavtrykk

Techstep jobber for å gi et helhetlig miljøvennlig avtrykk, gjennom bedriftens systemer og prosesser, til hvordan våre ansatte jobber. Vi har fokus på hvordan vi kan tilby våre kunder miljøvennlige alternativer i våre leveranser, og vi stiller krav til våre partnere sine miljøprofiler.

Vi bidrar til å minimere CO2-utslipp ved å redusere behovet for reiser og heller oppfordre til Skype og videokonferanser i stedet for fysiske møter. Våre ansatte oppfordres til samkjøring når de skal til samme lokasjon, gjerne via offentlig transport. Leveranse/logistikk til våre kunder er også noe vi kan påvirke. Vi leverer utslippsfritt til våre kunder i Oslo-regionen, og målet med å utvide dette området er allerede under arbeid. Vi har også mål om å eliminere all form for papirfaktura til EHF/e-faktura.

Vi jobber systematisk med ulike miljøtiltak innenfor våre fokusområder som elektronisk samhandling (eks. EHF-standarder), reisereduksjon via våre egne klimasmarte løsninger, logistikk og overordnet ha en fornuftig innkjøpspolitikk.

Elektronikkprodukter konsumeres som aldri før, og det medfører store miljømessige fotavtrykk. Vi har derfor fokus på å forlenge levetiden på mobiltelefoner så vel som nettbrett. Dette gjør vi via vårt Flow konsept hvor vi ivaretar hele livssyklusen, og ikke bare tar retur av brukt utstyr til fordel for nytt. Vår tredjeparts leverandør sikrer sikker sletting på enheter og står for videre livsløp om det er videresalg til inn- og utland, gjenbruk i annen form, eller fullstendig resirkulering.
Økt levetid, redusert utslipp og kostnad, grønn teknologi i praksis.

Miljøfyrtårnsertifisering

Techstep er også Miljøfyrtårnsertifisert. Vi gjennomgår årlig alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon av myndighetene ved offentlige anbud.

Vi leverer inn årlige miljørapporter, og vi re-sertifiseres hvert tredje år, så vårt arbeid er kontinuerlig "on going". I tillegg til å være en Miljøfyrtårnvirksomhet har vi også Grønt Punkt medlemskap.

Om mobiler og miljø

Analyser viser at så mye som 79% av miljøavtrykket fra livssyklusen til en mobiltelefon kommer fra produksjonsfasen. Derfor er det en vesentlig miljøeffekt å sørge for gjenbruk. Techstep jobber kontinuerlig med reduksjon av CO2-avtrykket når vi transporterer utstyr til våre kunder. I den grad det er praktisk mulig bruker vi selskaper som Dønn Grønn, et selskap som kun benytter el-biler i sine leveranser.

Vil du vite mer om vårt miljøarbeid?