Mobilitetsforum 2021

Join the deskless revolution 
21. oktober |  Kl 09:00-11:00 | Online event 

Join the deskless revolution!

Når enhver virksomhet - uansett bransje eller størrelse - aktivt må forholde seg til økt teknologibruk for å lykkes, settes både ledere og ansatte på helt nye prøver.
Basert på utviklingstrekk og erfaringer som er høstet gjennom det siste annerledesåret, tar vi for oss hva som skal til for å sikre økt konkurransekraft í kampen om kundene og de rette ansatte i fremtidens mobile arbeidsliv.

Overordnet agenda for dagen

Del 1: I fremtiden er alle virksomheter IT-virksomheter. Hvordan skal vi håndtere det? Greier vi omstillingen? Og i hvilken grad har det siste året egentlig gitt oss en smak på fremtiden?
Makrobildet og trender: Næringslivsleder og eksperter deler erfaringer og viser sin agenda fremover.

  • Shahzad Rana (National Tech Officer, Microsoft) - Hva betyr egentlig dette at vi alle først og fremst vil måtte være teknologibedrifter? Hvordan blir det? Og hvorfor er det så viktig?
  • Eivind Roald (CEO, QNTM Group) - Det starter i styrerommet og i ledergruppene. Men er de kapable?
  • Øystein Søreide (Adm. dir, Abelia) - Hva gjør bedriftene nå? Hvilke grep ser bransjeorganisasjonene? Og hva med myndighetene?

Del 2:  Hvem hva og hvordan? - Selskapene som viser vei ved hjelp av Managed Mobility Services? 

  • Postnord - hvordan et av Nordens største konsern gjorde sine ansatte mer effektive. 
  • Aker BioMarine - grønne, gode valg som gir varige resultater.
  • CEVT - når mobile IT-løsninger endrer virksomhetens forretningspraksis og blir et sterkt konkurransekraftmiddel. 

Del 3:  Når IT-investeringer, kundetilfredshet og fornøyde ansatte blir èn og samme sak. 
Konkrete verktøy og metoder for gjennomføring. Vi lanserer nye Managed Mobility Services med intervjuer og introduksjoner til de ulike MasterClassene. 

working mobile
"Work at a desk because you choose to. Not because you have to"

Et blikk fra fjorårets innhold

Se highlight fra fjoråret

Hør erfaringene til toppleder i DNB og DNV GL, inspirasjon fra Silvija Seres til ulike kundebase og en rekke råd om hvordan din bedrift konkret kan komme i gang med digitalisering

Mobil hverdag i USBL

Hva betyr digitalisering for Usbl. Hør James fortelle hvordan de ser på fordelene med forenkle arbeidsdagen til de ansatte. Hvordan bruke spesielt mobil i arbeidsdagen som et effektivt jobbverktøy.

Hva er Managed Mobility Services

Få med deg samtalen mellom Åge Spets, IT-sjef i Redningsselskapet og vår CCO Erik Haugen, som snakker om Managed Mobility Services og om hvordan bruke mobilt utstyr til å redde liv på sjøen, og hvordan de fokuserer på et digitalt plattformløft.

Meld deg på nå

Fremtidens arbeidsplass er fleksibel og mobil. Arbeid vil i større grad defineres av hva du gjør, ikke hvor du gjør det.

Meld deg på Mobilitetsforum og lær mer om hvordan du kan sikre økt konkurransekraft i kampen om kundene og de rette ansatte i fremtidens mobile arbeidsliv.

NB! Gratis å delta

 

apple_500x220 Samsung_500x220 vmware_500x220 250_110_Telenor_symbol