Recover redder hjemmet ditt med Techstep

 

 

 

Graph up@10x
Stabile systemer og høy oppetid.

Fire land, 100 lokasjoner, 1.400 medarbeidere støttet av 50 applikasjoner. Slik løste vi de høye kravene som Recover har til stabile systemer og høy oppetid.

Utfordring

Recover er et nordisk selskap som håndterer vann-, brann og miljøskader, som oftest på oppdrag fra forsikringsselskaper. Da Recover ble skilt ut fra ISS, skulle det i løpet av tre måneder på plass helt ny IT og den skulle driftes eksternt.

Recover har ca. 1.400 ansatte fordelt på rundt 100 lokasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Til å støtte arbeidet har de høye krav til oppetid på ca. 50 forskjellige applikasjoner fordelt på 70 fysiske og virtuelle servere. Alle servere er lokalisert i et ISO 27001-sertifisert datasenter.

Løsning

Løsningsforslaget vårt kan beskrives som en plattform sammensatt av hyllevareløsninger (standard løsninger og programvare) som har bevist svært høy driftsstabilitet. Dette er løsninger som krever lite tilpasning til kundens miljø, som er beskrevet blant bransjeeksperter som «best practice» og som Gartner mener har de beste prognosene for å representere «morgendagens» IT-løsninger.

Techstep drifter denne plattformen for Recover. Ansvaret inkluderer oppdateringer, vedlikehold, kontakt med applikasjonsleverandører og støtte til Recovers medarbeidere. Dette er tjenester som må være tilgjengelige og fungere for at Recover skal kunne utføre sine oppdrag for kundene.

Leveransen omfatter en komplett tjeneste for forvaltning av PC, Mac, nettbrett og mobiltelefoner. Techstep er ansvarlig for hele livssyklusen til enhetene, inkludert innkjøp, installasjon, automatisert programvareinstallasjon, brukerkonfigurasjon samt reparasjon og garantihåndtering ved feil. I tillegg ivaretas sikker sletting og miljømessig håndtering av alt utrangert utstyr.

Flere avanserte verktøy benyttes for å ivareta sikkerhet, automatisk provisjonering av programvare og fjernstyring av alle enheter. Vår Device Management-tjeneste inkluderer kontinuerlig oppdatering av operativsystem og annen programvare. Alle oppdateringer blir grundig testet før de rulles ut til enhetene.

Hvordan kan vi hjelpe deg videre? 

Ta kontakt med oss, og vi finner den løsningen som passer best for din virksomhet - sammen med deg.