Slik virker Origo Business Cloud i praksis

 


Origo er et online-verktøy fra Techstep som gjør det veldig mye enklere å utføre de fleste rutineoppgaver forbundet med administrasjon av de ansattes mobiltelefoner. Overordnet sett definerer virksomheten en mobilpolicy som definerer utvalget av telefonmodeller, abonnementer og andre forhold, og så får den ansatte velge blant disse i en selvbetjeningsportal. Dette gir bedriften mer kontroll og de ansatte større valgfrihet gjennom hele den mobile livssyklusen.

Disse «Walk-through»-videoene nedenfor viser hvordan.

 

Origo

1. Onboarding av nyansatt

Med Origo er det svært enkelt for bedriften å la den nyansatte selv legge inn opplysningene som skal til for at hen har telefonen klar på første arbeidsdag. Den ansatte kan lett velge tillegg som mer avansert modell eller større datakvote, og systemet gjør det enkelt for bedriften å foreta de nødvendige lønnstrekk.

2. Servicehåndtering

Av og til går telefoner i stykker, men det ordner den ansatte selv gjennom Origo. Om ønskelig kan også leder gjøre dette, og leder kan dessuten lett ha full oversikt over alle tidligere og pågående servicesaker.

3. Endring av datapakke

Den ansatte kan selv justere datapakken opp og ned etter ønske, og om nødvendig endre SIM-kort. Velger hen større datapakke enn det som er inkludert i bedriftens mobilpolicy, opprettes det automatiske filer som gjør det enkelt for bedriften å foreta lønnstrekk for differansen. Også leder har mulighet til å foreta endringer i ansattes abonnement.

4. Når en ansatt slutter

Den ansatte kan selv fortelle systemet om hen ønsker å kjøpe ut eller levere tilbake sin telefon, og kan i samme prosess gi de nødvendige opplysninger om overføring av mobilabonnement. Dette gir minimalt med administrasjon for leder.

5. Slik fungerer lønnstrekk

I Origo har den ansatte til enhver tid tilgang til full oversikt over hvilke lønnstrekk mobilbruken påfører hen. Her kan hen også følge sitt eget forbruk, med fortløpende, detaljert innsikt i faste og variable kostnader. Lønnsavdelingen i virksomheten mottar hver måned en fil som gjør de nødvendige lønnstrekk enkelt og smertefritt. De samme dataene er også tilgjengelig for leder.

6. Ansatt som skal ha ny mobil

Origo gir virksomheten full kontroll over prosessen når gamle telefoner skal avhendes, noe som samtidig sikrer en bærekraftig løsning for gjenbruk og resirkulering av brukte mobiltelefoner. Den ansatte avgjør selv om hen vil kjøpe telefonen ut eller levere den tilbake i henhold til virksomhetens policy, og ved gjennom Origo gjøres denne prosessen like selvbetjent som alle de andre gjennom telefonens livsløp.

Vil du lære mer om vår tjeneste Origo?

Kontakt oss for å diskutere fordelene ved Origo Business Cloud

Ta kontakt med oss i Techstep for å diskutere hvordan vi konkret kan bistå deg med å hente ut fordelene ved å anskaffe mobilt utstyr som en tjeneste.