Apple as a Service

Det er ett moment brukerne alltid trekker frem om Apples produkter: De bare virker. Alltid. Med Apple-as-a-service fra Techstep kan din bedrift gi de ansatte Apple-utstyr like enkelt. Bytt ut store investeringer og manuell håndtering med en tjenestemodell som gir bedriften lavere kostnader, større forutsigbarhet og mye mindre administrasjon.

Apple sikkerht og personvern

Enklere innkjøp

Det dukker stadig opp nye teknologier, og i mange bransjer pågår det nå et kappløp for å hente mest mulig effekt ut av disse. Når dere har en Apple-as-a-service-avtale gjennom Techstep, får dere også kort vei til anskaffelse av ytterligere Apple-utstyr når og hvis bedriften behøver å utstyre sine ansatte med det.

Trenger dere hundre iPad’er til en prosjektgruppe, eller femti Macbook-maskiner til et pilotprogram? Hva om dere vil teste ut oppgavefordeling via Apple Watch til alle på distribusjonssenteret? Det baker vi lett og effektivt inn i bedriftens eksisterende avtale, komplett med alle fordelene fra vårt velsmurte service- og leveranseapparat.

Lavere kostnader

Med Techstep unngår bedriften store investeringer i utstyr, med dertil hørende kapitalbinding, periodiseringer og avskrivninger. Vår Apple-as-a-service-modell gir dere en forutsigbar, månedlig avgift for utstyret dere bruker og tjenestene forbundet med dem.

Dette gjør at vi kan ta produktets beregnede restverdi – som i Apple-sammenheng kan være betydelig – med i det totale regnestykket, og dermed redusere kostnadene for bedriften. I tillegg kan Techstep ta bedriftens eksisterende maskinpark i innbytte for en ytterligere reduksjon i prislappen.

iPhone_Family_Vertical_600_320px

Mindre administrasjon

Du har kanskje hørt om Techstep Flow? Den ligger til grunn for vår leveranse av Apple-as-a-service, og gir alle i bedriften en enklere hverdag.

De ansatte får betjene seg selv i brukervennlige nettbutikker og serviceløsninger, slik at HR og IT får færre kjedelige administrasjonsoppgaver. Regnskaps- og økonomiavdelingen får den enkelte brukers fakturaer ferdig splittet opp på privat mobilbruk, og kan kjøre dem rett i økonomisystemet. Selv konsernsjef og økonomidirektør kan glede seg – over at bedriften binder opp mindre kapital i IKT-utstyr og møter færre hindringer på veien mot å ta i bruk teknologi som kan bedre effektiviteten.

Sikkerhet og identitetsstyring

Apple har et solid renomme for hvordan de tenker sikkerhet i og rundt sine produkter. Som eneste aktør i bransjen utvikler de hele verdikjeden fra maskinvare til operativsystem, og ingen apper slipper inn på mobilplattformen uten å bli grundig undersøkt.

Apples nye identitetsstyringsverktøy tilfører nå et ytterligere lag av sikkerhet på nyere enheter, og med Techsteps Apple-as-a-service blir det enklere for bedriften å utnytte dette på en sømløs måte til fordel for både administratorer og brukere

 

Apple as a Service - en komplett løsning

User

Apple in Business

Techstep leverer et helhetlig Apple som en tjeneste konsept som inkluderer de komponentene du trenger for enklere kjøpe og administrere bedriftens iPhone, iPad og Mac.

Flow

Flow by Techstep

Flow er et komplett konsept som inneholder både hardware, softwarepolicy og ettermarkedstjenester, som gjør at bedrifter realiserer kostnads- og driftsfordeler umiddelbart. Med finansiering tar du utgiftene over tid. 

Settings

Apple Business Manager

Apple Business Manager (ABM) er vår anbefalte metode for utrulling av Apple enheter i bedriften.

Shop

Webshop

Techstep tilbyr 24/7 webshop, hvor du finner utvalg av de produkter din virksomhet har bestemt i sin MobilPolicy.

Sikkerhet og identitetsstyring

Apple har et solid renomme for hvordan de tenker sikkerhet i og rundt sine produkter. Som eneste aktør i bransjen utvikler de hele verdikjeden fra maskinvare til operativsystem, og ingen apper slipper inn på mobilplattformen uten å bli grundig undersøkt.

Apples nye identitetsstyringsverktøy tilfører nå et ytterligere lag av sikkerhet på nyere enheter, og med Techsteps Apple-as-a-service blir det enklere for bedriften å utnytte dette på en sømløs måte til fordel for både administratorer og brukere.

Hensyn til miljøet

Når bedriften skifter ut sine produkter med nye, vil kommende generasjoner sette pris på at dere benytter Techstep Flow. Våre ordninger bidrar til at produktene får et lengst mulig liv, og at utrangerte enheter tas hånd om på miljømessig forsvarlig vis.

Apple Business Manager (ABM)

Apple Business Manager (ABM) er vår anbefalte metode for utrulling av Apple enheter i bedriften. Dette er en nettbasert portal som automatiserer bedriftens utrullingen og klargjøring av enheter uten at de må håndteres fysisk før levering til en ansatt. Dette gir økt effektivitet, reduserer kostnader ved håndtering samt sørger for at bedriften til enhver tid har kontroll over alle enheter som er kjøpt inn. 

Apple Business Manager forenkler også bedriftens kjøp av innhold og apper da alt kan kjøpes inn og distribueres sentralt. 

ABM settes opp sammen med Enterprise Mobility Management (EMM). Techstep har lang erfaring med EMM og leverer løsninger fra alle de ledende aktørene i markedet.

For bedriftens ansatte betyr dette at de kommer raskere i gang med å bruke sin nye enhet, samt at alt bedriftsinnhold kommer ut på enheten med en gang den tas i bruk. De slipper da å bruke unødvendig tid på å sette dette opp manuelt.

Les mer om hvordan komme i gang med ABM

Vil du vite mer om Apple as a Service?

Skap den mobile arbeidsplassen sammen med Techstep og Apple.

Sammen finner vi løsninger som passer for din virksomhet.