Bedre for innbyggerne. Bedre for miljøet. Bedre for de ansatte.

 

Kommuner og offentlige institusjoner lever under et evig press for å gjøre mer med mindre. Techstep har kunnskapen, modellene og verktøyene som trengs for å jobbe smart og effektivt, til beste for både publikum og de ansatte.

Rett mobilutstyr til jobben

Selv om fasttelefonen ikke er historie overalt, er smarttelefoner et helt nødvendig verktøy for de fleste av oss. Ja, mange ser den nærmest som en del av sin identitet. Techsteps løsninger gjør det problemfritt for kommunen å gi de ansatte som ønsker det mulighet til å legge noen kroner imellom for å «oppgradere» til en mer avansert modell enn standardutgaven. Samtidig blir det enkelt og kostnadseffektivt å utføre alle oppgavene forbundet med administrasjon av en stor mobilpark – hvor det også kan inngå enheter som nettbrett og annet utstyr. Med Origo Business Cloud kan dere digitalisere prosessene og innkjøp gjennom en tjenesteplattform som gir kommunen og de ansatte kontroll, gjennom hele den mobile livssyklusen.

Les mer om Origo Business Cloud

Applikasjoner og rådgivning

Det finnes flere tusen apper på markedet, mange av dem med egenskaper som kan hjelpe nettopp din bedrift eller effektivisere akkurat dine prosesser – og hver eneste uke lanseres det nye. I Techstep har vi ikke bare eksperter med inngående kjennskap til et utall apper og appleverandører, vi har også verktøyene som gjør det enkelt å sende ut ferdig klargjorte apper på de ansattes enheter.

Nå kan de ansatte dessuten slippe å legge inn lange servernavn eller gjøre tungvinte pålogginger. Med såkalt «single sign-on» settes dette opp én gang for alle når de mottar sin enhet, deretter benyttes Techsteps løsning til å distribuere apper til alle de ansatte som behøver dem. Dette gjelder både apper fra det åpne markedet og apper som skreddersys for organisasjonen – får du mange rare spørsmål fra leverandører eller app-utviklere, kan Techstep hjelpe deg med å få gjort ting på den enkleste og mest hensiktsmessige måten.

Les om digitalisering av arbeidsprosesser

Miljøriktige og sikre løsninger

Uansett om dere har noen hundre eller flere tusen ansatte, går det mye mobilt utstyr gjennom en organisasjon. Disse enhetene kan på den ene siden inneholde konfidensiell eller personsensitiv informasjon, på den andre siden miljøgifter og tungmetaller – og samtidig kan de ha en ikke ubetydelig restverdi. Techstep ECOsafe sørger for trygg sletting av alle data og miljøsikker destruksjon av enheter som må kasseres. Dessuten bidrar vårt system for resirkulering og gjenbruk av mobilutstyr til å skape fornuftig økonomi i organisasjonens mobilhold.

Les mer om ECOsafe

Enterprise Mobility Management

Bruker ansatte i bedriften din nettbrett og mobiltelefoner til mer enn bare anrop og e-post i løpet av arbeidstiden? Sentralisert administrasjon av operativsystemer og apper vil sannsynligvis gi deg både økt effektivitet og bedre sikkerhet. 

Les mer om EMM
Kundehistorie

Skybasert løsning for krisetelefon

Rask respons og god informasjon er ofte forskjellen på liv og død når krisen rammer. Da bekymringene rundt COVID-19 begynte å dukke opp i Oslo fikk Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) oppgaven med å sette opp en informasjonstelefon, 2180 2182. Denne gikk på lufta tidlig i mars, men støtte på problemer nesten umiddelbart.

Les hele kundehistorier
Kundehistorie

Flyselskap holder seg i luften med Techstep

Tenk deg et flyselskap som erstatter 66 kilo manualer med løsninger på nettbrett. Ved å digitalisere dokumenthåndteringen ble prosessene langt mere effektive, samtidig som de sparte millioner i drivstoff.

Les mer

Kontaktsenterløsninger

Noen foretrekker å finne frem til svarene selv, andre gir seg ikke før de får et ekte menneske på tråden. Uansett behøver en kommune løsninger som favner alle behov for kommunikasjon med publikum – en robust plattform for tjenester som kan være effektiviserende for innbyggerne og praktisk for de ansatte. Techstep har produktene og erfaringen som gjør det lett å etablere en operativ, skalerbar kontaktsenterløsning med stor fleksibilitet for vekst og videre utvikling. Les for eksempel historien om hvordan vi hjalp Oslo kommune med å få på plass Koronatelefonen da deres gamle løsning knelte.

Les mer skybaserte kontaktsenterløsninger

Education_by_Techstep_positive@10x (002)

 

Kreativitet, tilgjengelighet
og mobilitet

Bruk av teknologi i undervisningen åpner for nye måte å lære på.
Techstep Education tilbyr både hardware og applikasjoner, samt implementering, opplæring og support.
 
Les mer om Education by Techstep

Ønsker du å vite mer om hva vi kan tilby av løsninger for din kommune?

Ta kontakt med oss i dag så kan vi presentere våre løsninger.