Reignite  oppgrader til nye iPad enheter nå

Er det på tide å bytte ut skolens eksisterende utstyr? 
Techstep tilbyr gunstige vilkår for utskiftning av iPad på skolen

Oppgrader både iPad og kunnskap

Reignite er et konsept vi tilbyr til skoler som allerede har iPad og som ønsker å fornye eksisterende utstyrAdministrasjon av enhetens livssyklus sikres gjennom vårt eget konsept ECOsafe, hvor eksisterende innhold overføres til nye iPader slik at elevene ikke mister sitt skolearbeid. Vi bistår også gjerne ved behov med kompetanseheving og ny inspirasjon til både lærere og skoleledere.  

 

Ved innbytte kan du velge mellom følgende fordeler:

Lavere månedspris/leie

Hvis det er økonomien som står i fokus, vil skolen, med riktig finansiering og dobbel innbytte, kunne få vesentlig lavere utgifter på kjøp av iPads.

Kurs og opplæring

Vi er opptatt av at lærere og elever bruker teknologi på en hensiktsmessig måte. Er det lenge siden dere har hatt kurs og trenger litt oppfriskning eller ny inspirasjon? Hva med å gjøre om klasserommet til en nyhetsredaksjon, eller lage elev-podcast og dokumentarfilmer. La barna lage musikk til diktene sine eller gjør om naturfagtimen til en vitenskapsmesse med 3D-diagrammer og videopresentasjoner. Velger dere løsningen Kurs og opplæring, skreddersyr vi kurs og workshop tilpasset deres skole og barnehage.

Tilbehør

Techstep tilbyr et utvalg tilbehør som sikrer utstyret og utvider mulighetene i den digitale undervisningen: Tilbehøret er nøye testet for å tåle en aktiv skolehverdag, være enkelt å komme i gang med, og brukervennlig.

Vil du vite mer om Reignite?

Education by Techstep 

Vi tilbyr et helhetlig konsept som sikrer at dere får størst utbytte ved innføring av ny og moderne teknologi. Konseptet inneholder strategisk planlegging, opplæring, hardware, applikasjoner, implementering og support. 

I tillegg tilbyr vi en rekke kurs og opplæring, slik at målet med ny teknologi i skolen blir nådd. 

Les mer

Kurs og workshop

I Techstep gir vi opplæring basert på at riktig bruk av teknologi kan bidra til å bedre inkludering og øke læringsutbytte, motivasjon og mestring hos elevene. Formålet med opplæringen er å gi skoleledere, lærere og elever økt kompetanse i arbeid med pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen.

Techstep tilbyr kurs, workshop  webinartjenester og live streaming-kurs for lærer som ønsker å ta i bruk digitale verktøy i skolen. 

Les mer

Kreativitet, tilgjengelighet og mobilitet

iPad er et godt verktøy for å transformere læring og læreren kan enklere tilpasse undervisningen etter elevenes forutsetninger og nivå. iPad åpner opp for kreativ og skapende læring.

Velger du å bruke iOS i læring, gjør du det mulig for alle barn å oppleve en inspirerende skolehverdag. 

Techstep leverer:

 • iPad med beskyttelse
 • Driftet Mobile Device Management
 • Teknisk rådgivning og support
 • Apple School Manager for automatisk oppsett og utrulling
 • Opplæring og kom i gang hjelp
 • Apprådgivning
 • Finansiering og leasing

I tillegg tilbyr vi:

 • Mac
 • Apple Pencil
 • Apple TV
 • Monitorer og skjermer

Vår løsning gir din skole eller barnehage en komplett tjeneste med en forusigbar kostnad per elev/barn - priset per måned.

Apple i utdanningen

Som Apple Solution Expert kan vi tilby gode løsninger for din skole eller barnehage. Les mer om Apple i utdanningen her. 

Authorised_Education_Specialist_2ln_blk_EMEIA_021220

 

 

Les mer

Les mer om Techstep og utdanning

Er du interessert i lære mer om Reignite? 

Kontakt oss for et tilbud.