Sikkerhet

Mobil sikkerhet handler om å beskytte både bedriftens data og ta vare på de ansattes personvern.
Det gjør vi gjennom å tenke sikkerhet fra A til Å.

Arbeide hvor som helst - sikkert 

Når vi alle går rundt til enhver tid med bedriftens sensitive data i lommen er det essensielt at mobilen må sikres. Techstep løser dette med et gjennomgående konsept hvor mobiler og nettbrett sikres gjennom hele livsløpet, fra innkjøp og bruk til service og resirkulering

Sikkerhet 360

Les mer om hvordan vi gjør sikker håndtering av bedriftens mobiler og nettbrett gjennom hele livsløpet, samtidig som vi tar hensyn til GDPR og de ansattes personvern. 

Les mer om sikkerhet 360

Enterprise Mobility Management

Med rett kunnskap og teknologi håndterer du mobile enheter og apper smart så du kan øke effektiviteten, forbedre sikkerheten og redusere behovet for intern support. 

Les mer om EMM

SecuSUITE - løsning for kryptert tekst og tale

Med kryptert tale og tekst for iOS og Android- godkjent av NATO, beskytter du deg mot avlytting av samtaler og SMS på bedriftens mobile enheter. 

Les mer om SecuSUITE

Mobil trusselbeskyttelse

Den mobile arbeidsplassen vokser i rasende fart, og med den vokser også omfanget av uvedkommende som ønsker å få tak i din og bedriftens informasjon. Men det finnes løsninger. 

Les mer om MTD

ECOsafe

Overlat alle brukte mobiltelefoner/enheter til oss med aller beste samvittighet. Vi ivaretar både IT-sikkerheten, miljøaspektet, ansvarlighet, økonomi - og alt det praktiske. En profesjonell håndtering av brukte mobiltelefoner er et spørsmål om IT-sikkerhet og miljø, men også økonomi, ansvarlighet og intern arbeidsbelastning.

Les mer om ECOsafe

Bruk mobilteknologien på en smart måte

Gode mobile løsninger er avgjørende for å tiltrekke seg og beholde de rette medarbeiderne. Det bidrar også til at de ansatte gjør en bedre jobb.

Hvis du lurer på hvorfor vi mener det, bør du lese vårt whitepaper som gir deg gode råd for hvordan du kan utnytte mobilteknologi på en smart måte.

Les mer i vårt whitepaper

Øk sikkerheten for din mobile arbeidskraft i dag! 

Vil du vite mer om hvordan vi kan sikre ditt mobile utstyr?