Kreativ med digitale læringsverktøy

Bruk av teknologi i undervisningen åpner for nye måter å lære på.

Techstep Education tilbyr både hardware og applikasjoner, samt implementering, 

opplæring og support.

Vi tilbyr et helhetlig konsept som forsikrer at skolen får størst utbytte ved innføring av ny og moderne teknologi. Konseptet inneholder strategisk planlegging, opplæring, hardware, applikasjoner, implementering og support.
 

Det er viktig med kurs og opplæring av lærere, slik at målet med ny teknologi blir nådd. Vi sørger for at lærere kan bruke verktøyene slik at skolen får tilrettelagt best mulig undervisning for hver enkelt elev.

 

 

Education_konsept_NO_arrow

Kreativitet, tilgjengelighet og mobilitet

 
I Techstep ønsker vi å gi opplæring basert på at riktig bruk av teknologi kan bidra til å bedre inkludering og øke læringsutbytte, motivasjon og mestring hos elevene. Formålet med opplæringen er å gi skoleledere, lærere og elever økt kompetanse i arbeid med pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen.
tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Inkluderende læring. Inkludering i handler om at alle elever skal oppleve at de har en naturlig plass i samfunnet. Noen barn og unge har utfordringer som gjør at de trenger ekstra hjelp og støtte. Vi ønsker å hjelpe skoler med å tilpasse undervisningen slik at elevenes forutsetninger blir ivaretatt.

kreativitet

Kreativitet

Inspirer elevene med nye læringsopplevelser. Nå elevene på ulike måter, øke interessen deres og la dem skape, være undrende og kreative i læringssituasjonen. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.

mobilitet

Mobilitet

La verden bli ditt klasserom. Flytt fokus fra det tradisjonelle klasserommet med frontalundervisning til et mobilt klasserom der kreativ og skapende læring skjer ute i naturen og nærmiljøet. Eller hva med å samarbeide på tvers av landegrenser?

 

 

New call-to-action

 

Har du behov for kurs og opplæring?

"Vikingene fra Karlshus"

Karlshus skole viser gjennom Vikingene fra Karlshus hvordan benytte iPad i undervisningen på en hensiktsmessig måte, og hvilket utbytte elevene får gjennom bruk av teknologi.

Les mer

Læreren


Hvordan kan lærere få de nødvendige verktøyene slik at de kan inspirere og engasjere sine elever - samtidig som hver elev kan få realisert sitt eget potensiale?

 

Les mer

Skoleledelsen

Skoleledelsen behøver. en god strategi for hvordan ta i bruk den teknologien som finnes. Hva bør brukes og hvordan kommer man i gang?

Les mer

IT-avdelingen

Innenfor IT i skolen brukes det ofte mye tid på support og opplæring for at både elever og lærere skal ha glede av digitale verktøy. Education by Techstep kan avslaste mye av tiden som går med til å administrere alle skolens enheter.
 
Les mer

Foreldre

Å delta i barnets læring og utvikling på skolen kan være en utfordring for alle foreldre. Techstep ønsker å legge til rette for aktiv deltakelse fra foreldrene gjennom moderne former for læring og kommunikasjon.

Les mer

Techstep Skolepakke - iPad

Velger du å bruke iOS i læring, gjør du det mulig for alle barn å oppleve en inspirerende skolehverdag. Vår løsning gir deg en komplett tjeneste med forutsigbar kostnad per elev, priset per måned.

Vi leverer:

  • iPad med beskyttelse
  • Driftet Mobile Device Management
  • Opplæring og kom i gang hjelp
  • Support
  • Apple School Manager for automatisk oppsett og utrulling
  • Finansiering

Vil du vite mer om Educaton by Techstep

Les mer om iPad i skolen

Kreativ i skolen med Techstep

Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg videre med å velge rett løsning i din kommune.