Det digitale klasserommet

Karlshus skole viser gjennom Vikingene fra Karlshus hvordan benytte iPad i undervisningen på en hensiktsmessig måte, og hvilket utbytte elevene får gjennom bruk av teknologi.

En kreativ skole

IMG_0707

Teknologi åpner opp for nye måter å lære på og har potensialet til å nå frem til det kreative geniet i alle barn. Digitale verktøy gir lærerne muligheten til å nå elevene på forskjellige måter, øke interessen deres og la dem ta kontrollen over læringen. 

I samarbeid med Råde kommune laget vi en strategisk plan for hvordan det digitale klasserommet skulle se ut. Råde kommune består av to barneskoler, Karlshus Skole og Spetalen skole, og har investert i iPad til alle lærere og elever. Gjennom kurs og opplæring har lærerne økt den generelle digitale kompetansen og bruker iPad som verktøy aktivt i klasserommet.

Ved implementering og utrulling av iPad i skolen ønsker vi å trekke frem tre viktige punkt for å lykkes:

  • Visjon - Lærere, elever, foreldre og beslutningstakere er involvert i prosessen, og forplikter seg til den. 
  • Strategisk planlegging - En tydelig plan med avklarte ideer om strategi og mål
  • Opplæring - Lærere og elever får kontinuerlig opplæring i pedagogisk bruk av teknologi.

Er du nysgjerrig på hvordan vi jobbet med Råde kommune?

Se filmen "Vikingene fra Karlshus"


Kreativ med digitale læringsverktøy

Bruk av teknologi i undervisningen åpner for nye måter å lære på.

Techstep Education tilbyr både hardware og applikasjoner, samt implementering, opplæring og support.

Les mer om vårt konsept for skole.

Les mer

Kurs og workshop

I Techstep gir vi opplæring basert på at riktig bruk av teknologi kan bidra til å bedre inkludering og øke læringsutbytte, motivasjon og mestring hos elevene. Formålet med opplæringen er å gi skoleledere, lærere og elever økt kompetanse i arbeid med pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen.

Techstep tilbyr kurs, workshop  webinartjenester og live streaming-kurs for lærer som ønsker å ta i bruk digitale verktøy i skolen. 

Les mer

 

Kreativitet, tilgjengelighet og mobilitet

 
I Techstep ønsker vi å gi opplæring basert på at riktig bruk av teknologi kan bidra til å bedre inkludering og øke læringsutbytte, motivasjon og mestring hos elevene. Formålet med opplæringen er å gi skoleledere, lærere og elever økt kompetanse i arbeid med pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen.
tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Inkluderende læring. Inkludering i handler om at alle elever skal oppleve at de har en naturlig plass i samfunnet. Noen barn og unge har utfordringer som gjør at de trenger ekstra hjelp og støtte. Vi ønsker å hjelpe skoler med å tilpasse undervisningen slik at elevenes forutsetninger blir ivaretatt.

kreativitet

Kreativitet

Inspirer elevene med nye læringsopplevelser. Nå elevene på ulike måter, øke interessen deres og la dem skape, være undrende og kreative i læringssituasjonen. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.

mobilitet

Mobilitet

La verden bli ditt klasserom. Flytt fokus fra det tradisjonelle klasserommet med frontalundervisning til et mobilt klasserom der kreativ og skapende læring skjer ute i naturen og nærmiljøet. Eller hva med å samarbeide på tvers av landegrenser?

 

 

Vi tilbyr et helhetlig konsept som forsikrer at skolen får størst utbytte ved innføring av ny og moderne teknologi. Konseptet inneholder strategisk planlegging, opplæring, hardware, applikasjoner, implementering og support.

 

Det er viktig med kurs og opplæring av lærere, slik at målet med ny teknologi blir nådd. Vi sørger for at lærere kan bruke verktøyene slik at skolen får tilrettelagt best mulig undervisning for hver enkelt elev.

 

 

Education_konsept_NO_arrow

Techstep Skolepakke - iPad

Velger du å bruke iOS i læring, gjør du det mulig for alle barn å oppleve en inspirerende skolehverdag. Vår løsning gir deg en komplett tjeneste med forutsigbar kostnad per elev, priset per måned.

Vi leverer:

  • iPad med beskyttelse
  • Driftet Mobile Device Management
  • Opplæring og kom i gang hjelp
  • Support
  • Apple School Manager for automatisk oppsett og utrulling
  • Finansiering

Vil du vite mer om Educaton by Techstep

Er du nysgjerrig på hvordan vi jobbet med Råde kommune?

 

I samarbeid med Råde kommune laget vi en strategisk plan for hvordan et digital klasserom bør se ut. Råde kommune består av to barneskoler, Karlshus Skole og Spetalen skole, og har investert i iPad til alle lærere og elever. 

Vil du vite mer om hvordan du kan komme i gang i din kommune/skole?