Skole og IT

Hvilke utfordringer opplever IT i hverdagen?

Jobber du innenfor IT i skolen, er du en stor del av hvordan fremtidens læring skal formes fremover. Du opplever kanskje allerede, eller vil i økende grad ha utfordringer som:

 • Utfordrende infrastruktur, som igjen fører til økt behov for støtte og support fra IT-avdelingen
 • Jo flere digitale enheter dere anskaffer, desto mer arbeid er knyttet til implementering og rådgivning for å øke lærerens kompetansenivå
 • Mange skoler har en varierende og kanskje eldre maskin- og programvareløsning som gjør det vanskelig å ivareta sikkerheten
X
Grunnleggende tekniske elementer

Kom i gang med utrulling av iPad  

Det har aldri vært enklere å sette opp og rulle ut iPad til hele skolen. Med Apple School Manager og en MDM-løsning (Mobile Device Management)  kan skolen enkelt rulle ut i iPadOS-enheter og -apper i stor skala.

Med iPad som verktøy  kan lærere og elever få frihet og fleksibilitet til å jobbe på nye måter, enten i klasserommet eller på tur/utflukter.

 

 

Enkelt å komme i gang, enkelt å bruke.

 • Skap engasjerende læringsopplevelser
 • Organiser elever og lærere med Apple School Manager og Workspace One 
 • 200 GB lagringsplass i iCloud
 • Integrasjon med Feide

Hvordan administrere maskin- og programvare så du alltid er oppdatert?

Få alt innholdet på ett sted

Med Apple School Manager får du direkte tilgang til tusenvis av undervisning- og læringsressurser på App Store og iBooks Store. Det er nå enklere enn noensinne å utstyre klasserommene med alt som trengs før undervisningen starter.

Techstep leverer MDM-løsning fra VMware, som er en skybasert løsning. En slik løsning gjør at IT kan rulle ut Apple-enheter på skolen din på en enkel måte. Du kan bl.a administrere:

 • Utsendelse av applikasjoner og viktige internettbokmerker direkte til nettbrett
 • Konfigurasjon av e-post
 • Rapporter og oversikt over alle skolens enheter
 • Intern appstore for utdanningsapplikasjoner
 • Hvis en elev eller skolens ansatte mister sitt nettbrett, kan du slette data

Education by Techstep - vårt konsept

Vi har et treningsprogram for å forsikre at skolen får størst utbytte av innføring av ny og moderne teknologi. Det er viktig med trening og opplæring av lærere, slik at målet med ny teknologi blir nådd. Vi sørger for at lærere kan bruke verktøyene slik at skolen får tilrettelagt best mulig undervisning for hver enkelte elev.

Vil du vite mer - kontakt oss

Education by Techstep - vårt konsept

User

Strategisk planlegging

Fra læreplan til klasserom: Vi har utviklingsprogrammer for å sikre at digitale investeringer gir økt læringsutbytte og en bedre skolehverdag.

User

Applikasjoner

Hjelpemidler som får kunnskapen til å feste seg: Vi hjelper skolen med å få maksimalt utbytte av Apple School Manager (administrativt verktøy for IT-ledelsen), Apple Classroom (for lærere) og Apple Schoolwork (for elever). Gjennom Apple Volume Purchase Program hjelper vi skoleadministrasjonen til å finne fram til og ta i bruk de riktige verktøyene.

User

Livssyklus

Grønn revitalisering: Vår håndtering av enhetenes livssyklus inkluderer forsikring, reparasjoner, bytte, gjenkjøp og gjensalg. Som landets ledende distributør av mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett, har vi utviklet robuste ordninger for hele livssyklusen til tingene. Og vi tilbyr eierskapet i form av forutsigbare månedlige beløp per bruker. Vi kaller det Education as a Service.

User

iPad

Verktøy du alltid har for hånden: iPad er det perfekte læringsverktøyet. Nettbrettet er mobilt og enkelt å bruke. Og enda viktigere, det er en stor og voksende flora av nyttige applikasjoner tilgjengelig, som gjør læreprosessen smart og morsom for både lærere og elever.

User

Praktisk gjennomføring

Optimal utrulling: Små og mellomstore skoler mangler gjerne kapasitet til å gjennomføre den praktiske utrullingen av utstyr, applikasjoner og styringsverktøy. Techstep har en egen tjeneste for distribusjon, praktisk hjelp, registreringer, tilganger og iverksetting av nødvendige sikkerhetstiltak. Omfanget av tjenesten avtales særskilt med hver skole eller kommune.

End-user

Opplæring

Kurs som inspirerer: Ingen vet bedre enn lærere at opplæring er nøkkelen til å lykkes. Gjennom opplæringen får lærerne innsikt i hvordan verktøyene kan bidra til økt tilgjengelighet, kreativitet og mobilitet for elevene.

End-user

Integrasjon og enhetsstyring

Sømløse systemverktøy: Vi har laget en integrasjon mellom Feide og Apple School Manager. Vår ekspertise er å sy sammen det beste av mobile enheter, applikasjoner og systemverktøy, slik at kunden kan høste gevinstene av mobilitet både på brukernivå og som system-eiere. Det samme har vi gjort for skolene, men med tilpasninger og unike krav som gjelder for sektoren.

End-user

Kommunikasjon

Verktøyenes økosystem: Applikasjonene som brukes på nettbrett og smarttelefoner er avhengig av internett. Techstep tilbyr wifi fra lærerrom til klasserom, som er fremst i klassen på stabilitet og sikkerhet.

End-user

Support

Riktig hjelp når du trenger det: Techstep tilbyr support til både software og hardware, den nyttige og raske hjelperen som er der for dere enten det er et spørsmål om applikasjoner, nettbrett eller andre ting.

End-user

Brukerforum

Dele erfaringer, lære av de beste: Vi bygger et nettforum hvor lærere , og alle andre som er opptatt av skoleutvikling, kan poste sine erfaringer og spørsmål og få svar fra andre. Målet er et selvgående forum som alltid er oppdatert på relevante tema i skjæringspunktet mellom teknologi og skole.

Vil du vite mer om våre løsninger innenfor skole?

Kontakt oss så hjelper vi deg videre.