Skoleledelse

Fra strategi til planer og gjennomføring

Gode prosesser er noen ganger (minst) like viktig som hårete mål for at virksomheter skal realisere strategien. I Techstep er vi overbevist om at dette svært ofte er tilfellet når kommuner skal ha på plass gjennomgripende ny teknologi i undervisningen.

For å tilpasse vårt tilbud til behovene innenfor grunnskolen og videregående skole, har vi utviklet et helhetlig konsept og ansatt pedagogiske ressurser. Vi har skapt en leveranse som adresserer alt fra strategiske hensyn til praktiske utfordringer – fra skoleledelsen, via IT-avdelingen og ut til lærerne i klasserommet. For skoleledelsen vil vi spesielt trekke fram rådgivningen og planleggingen i forkant.

Hvordan skal skolen digitaliseres

Vi tilbyr en fullstendig gjennomføring, med alt som skal til for at elevene får en bedre skolehverdag ved bruk av nettbrett og tilknyttet programvare og styringsverktøy.

  • Kommunen kan være sikker på at det bygger på verdensledende personvern og sikkerhet
  • Finansieringen skjer i form av månedlige brukerkostnader – og i forsvinnende grad initielle investeringer
  • IT-avdelingen skal ikke bekymre seg for verken kapasitet til utrulling, support eller forvaltning, det ordner vi. Techstep står for den praktiske opplæringen av lærerne og etableringen av levende brukerforum for utveksling av erfaringer
  • Vi står også for finansiering og livsløpshåndtering av utstyret

Vi brenner for å se endring i skolen - på en digital plattform

Techstep har et ambisiøst og brennende ønske om å etablere godt læringsmiljø på en digital plattform. Vi setter det digitale i sammenheng med vurdering for læring, klasseledelse og fagovergripende kompetanse.

Skolen opplever en ny bevisstgjøring av at elevene på svært kort tid endrer klasseromspraksis fra "konsumlæring" til "aktiv læring". Du kan være trygg på at du får en fagperson til å hjelpe deg til å nå skolens mål via tilgang til vårt education team.

Effektiv læring får vi ved å bruke nettbrett og moderne utstyr via vårt Education by Techstep konsept.

 

Education by Techstep - vårt konsept

Vi har et opplæringsprogram for å forsikre at skolen får størst utbytte av innføring av ny og moderne teknologi. Det er viktig med trening og opplæring av lærere, slik at målet med ny teknologi blir nådd. Vi sørger for at lærere kan bruke verktøyene slik at skolen får tilrettelagt best mulig undervisning for hver enkelte elev.

Kontakt oss for mer informajon

Vi hjelper bedrifter å gjøre en bedre jobb

User

Strategisk planlegging

Fra læreplan til klasserom: Vi har utviklingsprogrammer for å sikre at digitale investeringer gir økt læringsutbytte og en bedre skolehverdag.

User

Applikasjoner

Hjelpemidler som får kunnskapen til å feste seg: Vi hjelper skolen med å få maksimalt utbytte av Apple School Manager (administrativt verktøy for IT-ledelsen), Apple Classroom (for lærere) og Apple Schoolwork (for elever). Gjennom Apple Volume Purchase Program hjelper vi skoleadministrasjonen til å finne fram til og ta i bruk de riktige verktøyene.

User

Livssyklus

Grønn revitalisering: Vår håndtering av enhetenes livssyklus inkluderer forsikring, reparasjoner, bytte, gjenkjøp og gjensalg. Som landets ledende distributør av mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett, har vi utviklet robuste ordninger for hele livssyklusen til tingene. Og vi tilbyr eierskapet i form av forutsigbare månedlige beløp per bruker. Vi kaller det Education as a Service.

User

iPad

Verktøy du alltid har for hånden: iPad er det perfekte læringsverktøyet. Nettbrettet er mobilt og enkelt å bruke. Og enda viktigere, det er en stor og voksende flora av nyttige applikasjoner tilgjengelig, som gjør læreprosessen smart og morsom for både lærere og elever.

User

Praktisk gjennomføring

Optimal utrulling: Små og mellomstore skoler mangler gjerne kapasitet til å gjennomføre den praktiske utrullingen av utstyr, applikasjoner og styringsverktøy. Techstep har en egen tjeneste for distribusjon, praktisk hjelp, registreringer, tilganger og iverksetting av nødvendige sikkerhetstiltak. Omfanget av tjenesten avtales særskilt med hver skole eller kommune.

End-user

Opplæring

Kurs som inspirerer: Ingen vet bedre enn lærere at opplæring er nøkkelen til å lykkes. Gjennom opplæringen får lærerne innsikt i hvordan verktøyene kan bidra til økt tilgjengelighet, kreativitet og mobilitet for elevene.

End-user

Integrasjon og enhetsstyring

Sømløse systemverktøy: Vi har laget en integrasjon mellom Feide og Apple School Manager. Vår ekspertise er å sy sammen det beste av mobile enheter, applikasjoner og systemverktøy, slik at kunden kan høste gevinstene av mobilitet både på brukernivå og som system-eiere. Det samme har vi gjort for skolene, men med tilpasninger og unike krav som gjelder for sektoren.

End-user

Kommunikasjon

Verktøyenes økosystem: Applikasjonene som brukes på nettbrett og smarttelefoner er avhengig av internett. Techstep tilbyr wifi fra lærerrom til klasserom, som er fremst i klassen på stabilitet og sikkerhet.

End-user

Support

Riktig hjelp når du trenger det: Techstep tilbyr support til både software og hardware, den nyttige og raske hjelperen som er der for dere enten det er et spørsmål om applikasjoner, nettbrett eller andre ting.

End-user

Brukerforum

Dele erfaringer, lære av de beste: Vi bygger et nettforum hvor lærere , og alle andre som er opptatt av skoleutvikling, kan poste sine erfaringer og spørsmål og få svar fra andre. Målet er et selvgående forum som alltid er oppdatert på relevante tema i skjæringspunktet mellom teknologi og skole.

Finn ut mer om våre løsninger for skole

Ønsker du å vite mer om vårt konsept tilpasset skole?