Kreativitet, tilgjengelighet
og mobilitet

Bruk av teknologi i undervisningen åpner for nye måte å lære på.
Techstep Education tilbyr både hardware og applikasjoner, samt implementering, 

opplæring og support.

Rett kompetanse og verktøy

Veien kan være lang fra de første tankene om digitalisering i skolen eller barnehagen til dere er godt i gang.
Vi tilbyr et helhetlig konsept som sikrer at dere får størst utbytte ved innføring av ny og moderne teknologi.

Konseptet inneholder strategisk planlegging, opplæring, hardware, applikasjoner, implementering og support.
I tillegg tilbyr vi en rekke kurs og opplæring, slik at målet med ny teknologi i skolen blir nådd.  

 
 

Våre konsepter

Design uten navn-19

Showbie

Techstep tilbyr kurs og lisenser

Showbie gir deg og elevene dine oversikt over oppgaver og skolearbeid, enten du bruker iPad, iPhone eller hvilken som helst datamaskin eller enhet med internettforbindelse.

 
Kom i gang med Showbie

Kom i gang med iPad

Techstep tilbyr en komplett løsning for iPad i skolen som er enkel å ta i bruk, med iPads ferdig konfigurert med samarbeidsløsninger for lærer og elev.  

Les mer

Kurs og workshop

I Techstep gir vi opplæring basert på at riktig bruk av teknologi kan bidra til å bedre inkludering og øke læringsutbytte, motivasjon og mestring hos elevene. Formålet med opplæringen er å gi skoleledere, lærere og elever økt kompetanse i arbeid med pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen.

Techstep tilbyr kurs, workshop  webinartjenester og live streaming-kurs for lærer som ønsker å ta i bruk digitale verktøy i skolen. 

Les mer

"Vikingene fra Karlshus"

Karlshus skole viser gjennom Vikingene fra Karlshus hvordan benytte iPad i undervisningen på en hensiktsmessig måte, og hvilket utbytte elevene får gjennom bruk av teknologi.

Les mer og se filmen

Vil du vite mer?

Kreativitet, tilgjengelighet og mobilitet

iPad er et godt verktøy for å transformere læring og læreren kan enklere tilpasse undervisningen etter elevenes forutsetninger og nivå. iPad åpner opp for kreativ og skapende læring.

Velger du å bruke iOS i læring, gjør du det mulig for alle barn å oppleve en inspirerende skolehverdag.Techstep leverer:

 • iPad med beskyttelse
 • Driftet Mobile Device Management
 • Teknisk rådgivning og support
 • Apple School Manager for automatisk oppsett og utrulling
 • Opplæring og kom i gang hjelp
 • Apprådgivning
 • Finansiering og leasing

I tillegg tilbyr vi:

 • Mac
 • Apple Pencil
 • Apple TV
 • Monitorer og skjermer

Vår løsning gir din skole eller barnehage en komplett tjeneste med en forusigbar kostnad per elev/barn - priset per måned.

Apple i utdanningen

Som Apple Solution Expert kan vi tilby gode løsninger for din skole eller barnehage. Les mer om Apple i utdanningen her. 

Authorised_Education_Specialist_2ln_blk_EMEIA_021220

 

 

Les mer

Les mer om Techstep og utdanning

Kreativ i skolen med Techstep

Ved å ta i bruk moderne teknologi i klasserommet kan skolen legge til rette for større grad av tilpasset opplæring for den enkelte elev.