Drift og Support

Styrk IT-avdelingen med kvalifiserte ressurser

Reduserte kostnader og økt kompetanse

Nordiske virksomheter i både privat og offentlig sektor er raske og – ikke minst – flinke til å ta i bruk nye digitale verktøy. Arbeidsplassene er relativt små samtidig som kravet til effektivitet er høyt. Disse rammebetingelsene gjør at det er mildt sagt utfordrende å opprettholde en IT-avdeling med høy kompetanse og med bredde til å dekke stadig nye verktøy.

Techstep har bygget opp en organisasjon for drift og support for våre kunder, som er ledende i vår del av verden når det gjelder servicenivå og kompetanse. Vi støtter våre kunder fra løsningsdesign og prosjektledelse til første-, andre- og tredjelinje teknisk support, opplæring og systemteknisk støtte. For eksempel har vi bransjens best sertifiserte team innen mobilitetsløsninger, Apple-produkter og kundesenterløsninger.

Techstep har lang erfaring og en helhetlig tilnærming til drift og support for flere hundre kunder. Størrelsen og veksten som vi har, gjør det mulig å tilby stadig bedre service og øke vår egen kompetanse til å støtte kundene på nye og krevende områder. Våre kunder er i både privat og offentlig sektor, de er små og større virksomheter, med eller uten internasjonal virksomhet.

iStock-1067351778-1

Vil du vite mer om drift og support fra Techstep?

Sentrale elementer i
Drift & Support fra Techstep

Samarbeid med underleverandører

Stadig flere av våre kunder opererer etter en «multi sourcing»-strategi. Dette stiller krav til Techstep om samarbeid på tvers av underleverandører. For systematisert samarbeidsflyt med kundens underleverandører arbeider Techstep med «Operating Level Agreement» (OLA) som sikrer kunden at alle leverandører har rette kontaktpunkter i situasjoner som har effekt på fellestjenester.

Samarbeid med kundens IT-avdeling

For å sikre kommunikasjon og historikk går all kontakt via Techsteps saksbehandlingssystem. Vi foreslår å etablere en governance-modell hvor driftskoordinator for IT hos kunden kan kontakte Techsteps Service Delivery Manager (SDM) direkte, ved behov for rådgivning eller særskilt assistanse.

Service Delivery Management

Techstep Drift & Support forplikter seg til å følge opp avtalte tjenestenivåer. SDM er også ansvarlig for å følge opp Operational Level Agreements (OLA) og at tilhørende kontrakt(er) er overholdes og rapporteres i henhold til avtalte servicemål.

Techstep Drift & Support har en proaktiv rolle og anbefaler tiltak som kan bidra til effektivisering og rasjonalisering av tjenestene.

Rapportering

Alle saker logges i Techstep drift og support sitt saksbehandlingssystem. Fra dette systemet leveres rapporter på alle driftsrelaterte saker, som for eksempel antall innmeldte og utestående saker, trender og faktureringsoversikt.

Prosesser og samarbeide

Feil og problemhåndtering må styres slik at alle aktiviteter gjennom hele livssyklusen av et problem blir adressert. Et primært mål er å forhindre hendelser i å gjenoppstå. Et annet viktig mål er å minimere konsekvensene av hendelser som ikke kan forhindres. Leverandøren har innarbeidede rutiner for å eskalere problemer (major incidents) i henhold til avtalt governance modell. Etter et problem er løst og stabil drift er gjenopprettet, gjør vi et «retrospektive» slik at man forebygger eller reduserer sannsynligheten for gjentagende problem. De funn man avdekker etter en incident, implementeres i etablerte rutiner og sikrer en kontinuerlig forbedring.

Vil du vite mer om drift og support?