ECOsafe

Retur av mobiler for resirkulering eller omsetning i annenhåndsmarkedet gir god økonomi, og det sparer miljøet. Vær bare sikker på at dine enheter slettes på en sikker måte. Vi løser begge for deg gjennom ECOsafe.
 

Sikker og smart håndtering av brukte mobiltelefoner

Overlat alle brukte mobiltelefoner/enheter til oss med aller beste samvittighet. Vi ivaretar både IT-sikkerheten, miljøaspektet, ansvarlighet, økonomi - og alt det praktiske. En profesjonell håndtering av brukte mobiltelefoner er et spørsmål om IT-sikkerhet og miljø, men også økonomi, ansvarlighet og intern arbeidsbelastning.

En tjeneste med mange gevinster

For våre kunder som kjøper Flow, er tjenestene i ECOsafe en integrert del. Vi har utviklet ECOsafe fordi tjenesten også er etterspurt, nyttig og viktig for bedrifter som av ulike årsaker har et betydelig antall mobile enheter som ikke er en del av en Flow-avtale.

De fleste ansatte bruker mobiltelefonen både i jobbsammenheng og privat. Når de gir fra seg mobiltelefonen, overlater de potensielt sensitiv data om både bedriften og privat bruk til andre.

 

Vil du vite mer om vår tjenste ECOsafe?

Slik fungerer tjenesten for arbeidsgiver:

Sikker innhenting

Techstep kan plassere en låsbar koffert/eller låsbart skap på alle av deres lokasjoner for oppsamling av brukte enheter som skal avhendes. Våre standard kofferter er IP67-sertifisert (støv- og vanntett). Låsen som skal benyttes er en såkalt TSA-godkjent kodelås, med indikator som viser om låsen har vært manipulert under transport.

Sikker sletting

Alle data på telefonen slettes i henhold til krav fra Datatilsynet og EUs personverndirektiv 95/46/EF ved hjelp av Blancco 5. Sikker og dokumentert sletting utføres på samtlige innleverte enheter for å fjerne risikoen på data på avveie.

Videresalg

De innsendte telefoner takseres, og pris avhenger av stand, modell og alder. Techstep selger enhetene til tredjepart og kompenserer bedriften for beløpet. Batteri, metaller og legeringer i en mobiltelefon er spesialavfall. Jo flere ansatte, desto viktigere er det at enhetene behandles riktig. Dyre metaller bør gjenvinnes til bruk i nye enheter.

Gjennvinning

Er mobiltelefonen ikke aktuell for videresalg, for eksempel fordi den er defekt eller for gammel, sørger Techstep for gjenvinning av enheten. Techstep innehar alle nødvendige sertifiseringer og sørger for å håndheve WEEE-reguleringen.

Slik sletter vi enhetens innhold på en sikker måte

Techsteps serviceverksted bruker markedsledende system for sikker sletting. Slettingen utføres i Norge. Vi bruker enterpriseprogram for Mobilogy eller Blancco for å overskrive alle spor av data. Rekontruksjon av tidligere innhold vil derfor ikke være mulig. Systemet er godkjent etter NIST SP 800-88 Rev.1, og selskapet innehar ISO 14001 og ISO9001-2008.

Sertifikat for sikker sletting lagres elektronisk hos servicepartner og kan sendes regelmessig til kunde, eller kunde kan få tilgang til sertifikatene på forespørsel. Enhetene som av ulike årsaker ikke kan slettes vil samles opp og granuleres.

Techstep tilbyr detaljert informasjon om alle enhetene som er slettet, i tillegg til eget elektronisk sertifikat med IMEI- eller serienummer. Sletting av data blir protokollført mot IMEI- eller serienummeret, slik kan prosessen dokumenteres gjennomført og det dokumenteres at data er blitt slettet eller overskrevet.

Trygg håndtering av brukte mobiltelefoner

Ta kontakt med oss så får du vite mer om hvordan vi ivaretar både IT-sikkerheten, miljøaspektet, ansvarlighet, økonomi - og alt det praktiske med  ECOsafe.