Origo
Business Cloud

Digitaliser dine prosesser og  innkjøp gjennom en tjenesteplattform som gir både bedrifter og brukere kontroll, gjennom hele den mobile livssyklusen.

En portal for håndtering av alle steg i det mobile livsløpet

Dine ansatte kan velge bedre utstyr enn "Standard-serien", og betale for det selv. Se for deg at selskapet betaler en lav månedlig kostnad per bruker for dette (siden leverandøren håndterer finansiering og livssyklus av telefoner, slik at du får et fradrag for andrehåndsverdi). Dine ansatte kan også fritt bruke mobiltelefonene sine til å betale for bussbilletter, restaurantbesøk, parkering, regninger og - ikke minst - bidrag til frivillige organisasjoner.

Se selv hvordan det fungerer i praksis

Dersom du ønsker å se i praksis hvordan Origo Business Cloud gjør alt dette enklere for både bedriften og de ansatte, har vi laget et knippe korte videoer som viser en gjennomgang av hvordan verktøyet benyttes for å løse ulike oppgaver på en smartere og mer effektiv måte.

Klikk her for å se filmene

Vil du vite mer om Origo Business Cloud?

Viktige verdier i Origo for  arbeidsgiver og for arbeidstaker

User

Attraktiv arbeidsplass

Arbeidsgiver kan tilby frihet i valg av mobile arbeidsverktøy, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og tilbehør.

User

Lavere kostnader

Med en maskinvarepolicy får arbeidsgiveren kontroll over kostnadene, noe som reduserer risikoen for overraskende kostnader.

User

Mindre administrasjon

Med støtte fra standardiserte selvbetjeningsprosesser for ordre og service reduseres IT-administrasjonen.

User@10x

Det personlige valget

Den ansatte velger selv om de vil ha smarttelefoner fra standardsortimentet, eller om de vil velge en dyrere modell.

User@10x

Privat bruk

Ubegrenset bruk av mobilenheten og muligheten for eks. øke datamengden, redusere behovet for en privat telefon.

User@10x

Fornuftig investering

Den ansatte kan bytte telefon hver 24. måned og får i tillegg service og support.

Device Lifecycle Management

Device Lifecycle Management betyr styring og kontroll av utstyrsparken for selskapet. Hvilket utstyr bedriften har tilgjengelig til enhver tid, og hvem som har det. Løsningen inkluderer selvbetjent håndtering av service og reparasjoner, samt egen nettbutikk for selskapet. Device Lifecycle Management åpner også for å inkludere finansiering og forsikring av mobiltelefoner og tilbehør, tilgjengelighet av ekstra telefoner og swap-service. Alt dette er bygget opp i en tjeneste med en fast månedspris. Device Lifecycle Management gjør derfor håndteringen av mobiltelefoner og tilbehør enkelt, pålitelig og rimelig for selskapet gjennom vår kundeportal.

Subscription Management

Både administrator og sluttbruker gis rettighetsstyrte tilganger til å administrere eksisterende og tegne nye mobilabonnement. Dette betyr at sluttbruker ser oversikt over sine abonnement, og har  mulighet til feks å kjøpe en større datapakke som vil belastes sluttbruker dersom utvidelsen går utover bestemt policy. Mens administrator har full oversikt over alle abonnement, og kan etablere, endre og slette disse. Det er også mulig å bestille spesialrapporter

Mobile Expense Management

Kostnadskontroll (Mobile Expense Management) for mobilbruk er i utgangspunktet to ting. Mest av alt handler det om å gi finansavdelingen et enkelt og effektivt verktøy for budsjettering, regnskap og skatterapportering. For det andre handler det om å holde oversikt over de ansattes bruk av taletid, meldinger og databruk til et ønsket nivå. 

User

Mobilbruk

Skiller mellom jobb og privatbruk på mobiltelefonene til ansatte

User

Oversikt

Gir en enkelt og tydlige oversikt over bedriftens mobile forbruk.

User

Kostnadskontroll

Økt kostnadskontroll for virksomheten

End-user

Tid & Penger

Sparer tid og penger for virksomheten

End-user

Lover og regler

Sikrer at lover og regler etterfølges

End-user

Frihet til å velge selv

Gir medarbeidere friheten til å bruke mobilen slik de ønsker selv

Mobile enheter

Techstep har et kjerneutvalg av markedets mest populære mobiler og nettbrett fra produsenter som Apple, Samsung og Lenovo. I tillegg kan vi levere tilbehør fra en rekke leverandører som Jabra, Sennheiser, Konftel, Plantronics og mange andre. Vi oppretter en egen nettbutikk for din virksomhet, som også kan tilpasses i utvalget av utstyr for dine ansatte.

Retur

Ved endt livssyklus bør utstyr resirkuleres til nye mobiler eller omsettes i annenhåndsmarkedet. Techstep sikrer at hva enn bedriften velger så vil utstyret slettes, med sertifisering om man ønsker. Dersom den ansatte ønsker å kjøpe ut mobilen etter endt periode kan enheten utrulles fra EMM, Apple BusinessManager eller Samsung Knox-programmene, slik at bedriftens data ikke følger med enheten videre i livsløpet.

Techsteps ECOsafe-løsning gir bedriften full trygghet i at utstyret er slettes i henhold til Blancco-standard med sertifisering, samt resirkulert eller omsatt på en forsvarlig måte, med mulig restverdi som bedriften så drar fordel av.

 

Les mer om tjenesten ECOsafe

Vil du effektivisere håndteringen av mobiltjenester og håndteringen av mobile enheter?

Kontakt oss så hjelper vi deg med å digitalisere og automatisere selskapets mobile livssyklusstyring.