Techstep - On demand

Mobil fremtid i offentlig sektor

6 steg for en mobil arbeidsplass

Hvordan planlegge et sikkert og bærekraftig livsløp for mobilt utstyr og teknologi i offentlig sektor? Hva skal til for å sikre full utnyttelse av anskaffelsene? Hør erfaringene fra Statnett, Techstep og Apple og få råd om hvordan komme i gang med mobil effektivisering i praksis.

Norske kommuner og offentlige forvaltning får en stadig viktigere rolle i samfunnet. For å løse morgendagens utfordringer, enten det handler om å effektivisere eget arbeid eller tilby bedre tjenester, spiller anvendelse av mobil teknologi en nøkkelrolle.

Smart planlegging av hvordan ulike enheter anskaffes og håndteres av både arbeidsgiver og sluttbruker gjennom utstyrets livssyklus, bidrar til betydelig modernisering og økt verdiskapning.

Hør blant annet Jens Tønsberg i Statnett deler sine utfordringer og hvilke valg og råd de kan gi andre større virksomheter innenfor mobil teknologi. 

Velkommen til å se! 


Foredragsholdere

Tron_400x400 Torgeir_400x400 Jens_tonsberg_400x400

Tron Syversen
Techstep

Torgeir Bergsvik
Apple Norge

Jens Tønsberg
Statnett