Kom i gang
 - med iPad i skolen

Hvilken læring gir størst utbytte for elevenes læringsprosess? Hvordan kan du best mulig skape store læringsopplevelser for elevene på din skole? Hvordan kan du stimuliere til kreativtet og utnytte teknologien som et hjelpemiddel og støtteverktøy slik at elevene vil lykkes i nåtiden, og gjøre skjermtiden verdifull. Vår pedagog Lene Lindquist inviterer til en online workshop for skoleledere/lærere/IT og superbrukere som trenger mer dybdekunnskap i hvordan lykkes med implementering i skolen. Dato: 24. september 2020
Kl. 14:00-15:30
Sted: online workshop
Språk: Norsk

Online Workshop

Ved implementering av ny teknologi er det nødvendig med en god strategi for å identifisere og utføre handlinger som vil føre til realisering av ønsket utvikling og endring.

Hvorfor ønsker man å ta i bruk digitale verktøy i skolen? Hvordan bør man planlegge for en digital skole? Hvordan endrer digitale verktøy praksis?

Bli med på en online workshop der vi undersøker grunnleggende elementer som skal til for å lykkes med implementering av teknologi i skolen. 
Selv om det blir en online workshop så vil vil forsøke å legge opp til en workshop med aktiv deltagelse.

Workshoppen er delt inn i to spor der du kan velge å delta på begge sporene eller logge deg av etter første spor. Hvis siste sesjon er mest aktuell, så logger du deg på kl 15.10.

Webinarlinken er lik for begge sesjonene.

Det blir en 10 minutters pause mellom øktene med tid til å stille spørsmål, en benstrekk eller lignende.

Spor 1: kl 14-15.00
Online workshop der vi jobber med de grunnleggende elementene:

  • Visjon og strategi
  • Læring
  • Profesjonsfelleskap
  • Rammefaktorer

Spor 2: kl 15.10-15.30
Webinar hvor vi presenterer grunnleggende tekniske elementer i:

  • Apple School Manager
  • Klasserom 
  • Skolearbeid


I tillegg til oss fra skoleteamet, vil du høre Mette Hopøy, fra Vevelstadåsen skole. (Barneskole med 300 elever, SFO og en spesialavdeling). 

Mette_larer--1
Mette har  jobbet med PC/iPad i skolen siden 2013 både som lærer og inspektør/IKT-ansvarlig. 

Tidligere jobbet hun som IKT-veileder i Ski kommune i Pedagogisk virksomhet med fokus på IKT for læring. Der jobbet hun blant annet med IKT-nettverk for digitale veiledere, kurs/opplæring for lærere og samarbeidet om strategisk planlegging med skoleledere.
 

Vi ser frem til å møte dere online!Foredragsholdere:

 

Lene Moen-1 erik_einmo_techstep-1
Lene L. Moen
Pedagogisk leder
Techstep
Erik Einmo
Enterprise Advisor
Techstep